ФОТО: От традицията до духовността – Света Троица в с. Петърлаш

Съхраняване на традионните ценности и духовността е част от културата на с. Петърлаш (Димитровградско), което преди няколко години възобнови храма посветен на Света Троица. И тази година се събраха много хора за да отпразнуват великия християнски празник.

Фото: Милана Виденов

Текстът е част от проекта „Гражданско обслужване и малцинствена общност“, който е съфинансиран от Община Димитровград в рамките на медийния конкурс за 2017 г.

Становищата представени в медийния проект не отразяват становищата на органите, които определиха средства.

 

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар