Пълномощният министър на Генералното консулство на Р. България в Ниш Николай Колев в първия изнесен консулски ден в Босилеград представи програма за реформи, сътрудничество и икономическа интеграция

Пълномощният министър на Генералното консулство на Р. България в Ниш Николай Колев вчера проведе първият си консулски ден в КИЦ „Босилеград“. Освен с ръководството на КИЦ-а, г-н Колев се срещна с граждани, представители на бизнеса и представители на „Инфо Пулс“ и „Инфо Кодал“.

Бяха представени проблемите на малцинството, бизнеса,  проблемите с получаване на българското гражданство, образованието на майчин български език, нарушаване на правата на българското малцинство и бяха обсъдени бизнес инициативи, които биха могли икономически да съживят района.

Пълномощният министър Николай Колев от своя страна представи програмата „Изграждане на административен капацитет и демократични институции“, която е в изпълнение на средносрочната програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ за периода 2016-2019 г. Програмата е насочена към подпомагане на реформите и процесите на прехода чрез дейности, насочени към възприемане на европейските ценности и подобряване на сътрудничеството, икономическата интеграция и демократичното развитие в Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Сърбия, Черна Гора, Армения, Грузия, Молдова и Украйна.

Приоритетните области са: подпомагане на демокрацията и подкрепа за доброто управление, защитата на правата на човека и насърчаването на гражданското общество; опазване на околната среда; повишаване на качеството на образованието; устойчиво управление в областта на земеделието и храните; подкрепа на по-качествено здравеопазване; подкрепа на инициативи за разширяване на взаимната търговия и инвестиционната дейност; защита на културното многообразие; изграждане на капацитет в подкрепа на сигурността и развитието.

Проектите трябва да бъдат представени до 30 юли 2017 г. в Генералното консулство на Р. България в Ниш.

Провеждането на консулски дни ще продължи и занапред – всеки вторник в КИЦ „Цариброд“ и всеки четвъртък в КИЦ „Босилеград“.

 Иван Николов

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар