Езиково многообразие на континента – Европейски ден на езиците

Европейският ден на езиците се провежда всяка година на 26-ти септември. На този ден се чества езиковото многообразие на континента -над 200 европейски езика, 24 официални езика на ЕС, около 60 регионални/малцинствени езика, както и още много други езици, говорени от хора от други части на света.

Защо се чества този ден?

Той е възможност за повишаване на осведомеността за голямото разнообразие от езици в Европа, насърчаване на културното и езиково многообразие, стимулиране на хората от всички възрасти да изучават езици — владеенето на повече от един език улеснява установяването на контакти с други хора, намирането на работа и подпомага растежа на предприятията.

Инициатори за провеждането на Европейския ден на езиците са Европейската комисия и Съветът на Европа, който представлява 800 млн. европейци от 47 държави. Участие вземат много езикови и културни институти, асоциации, университети и училища.

Първият Европейски ден на езиците се проведе през 2001 г. и оттогава се чества всяка година.

В Европа се организират езикови уроци, игри, дискусии, конференции, радио предавания и конкурси.

Източник и фото: ec.europa.eu

Сподели публикация
Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар