Iz budžetskog fonda za nacionalne manjine udruženju “Emblema” odobreno 60.000 dinara za projekat “Tehničko opremanje Internet Portala FAR”

Na osnovu Odluke ministra državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije Branka Ružića o raspodeli sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2017. godini, udruženju „Emblema“ iz Dimitrovgrada odobreno je 60.000 dinara za projekat „Tehničko opremanje Internet Portala FAR“.

Odluka je doneta na osnovu Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata koju je 16. novembra ove godine utvrdila Konkursna komisija, koja sprovodi postupak dodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine.

Sredstva će se dodeliti za 25 prijavljenih programa i projekata u iznosu od 1.800.000 dinara za realizaciju programa i projekata iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina kao prioritetne oblasti finansiranja po predlogu Saveta za nacionalne manjine.

Na konkursu je podneto ukupno 60 prijava, od kojih devet nije ispunjavalo zadate formalne uslove, a na Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata nije bilo izjavljenih prigovora. Ovim je nakon 15 godina od kada je Fond uspostavljen započet postupak dodele sredstava.

Pored udruženja “Emblema”, koje je osnivač portala FAR i čiji je osnovni moto rada objektivno informisanje i unapređenje dvojezičnih medijskih sadržaja na bugarskom i srpskom jeziku od značaja za lokalnu sredinu, ali i za širu društvenu zajednicu, na istom konkursu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave odobreno je i 90 hiljada dinara ustanovi za novinsko-izdavačku delatnost “Novo Bratstvo” iz Niša za projekat “Stara planina-lokomotiva razvoja kontinentalnog turizma”.

Ministar Branko Ružić smatra da su sredstva Budžetskog fonda predviđena za ovu godinu jako mala, ali da je veliki uspeh da je Ministarstvo nakon 15 godina postojanja fonda započelo postupak dodele sredstava i operacionalizacije Fonda.

Predlogom Zakona o budžetu za 2018. godinu ovaj iznos je značajno povećan za 12 puta, pa je za ovu namenu predviđeno 21,8 miliona dinara

Internet Portal FAR (izvor: Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave)

Foto: Toni Aleksov

 

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар