Владимир Григоров е и. д. директор на гимназията в Босилеград

Владимир Григоров е назначен за изпълняващ длъжността директор на гимназията в Босилеград. Бившият директор Антон Тончев излезе в пенсия по силата на Закона, въпреки че четиригодишният му мандат изтича през септември т. г.

Министърът на образованието на Република Сърбия Младен Шарчевич назначи Григоров от 1-ви февруари за и. д. директор на Босилеградската гимназия. Григоров почти двадесет и две години работи в тази образователна институция като преподавател по информатика и компютърни науки.

Решението бе взето въз основа на предложения от страна на Учителския и Училищния съвет.

 А. Тодоров (Източник: ТВ Инфо Кодал)

Фото: Божидар Иванов

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар