Branko Ružić: Evropski standardi za finansiranje rada udruženja

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave saopštilo je da je Vlada Srbije na predlog tog ministarstva usvojila Uredbu o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je da se u praksi pokazala potreba da se ova oblast dodatno uredi u cilju veće transparetnosti konkursnog procesa i uvođenja evropskih standarda u finansiranje rada udruženja iz budžetskih sredstava.

“Civilni sektor, udruženja i nevladine organizacije veoma su važni za naše društvo zato što s jedne strane artikulišu potrebe građana, od osetljivih grupa, preko potreba u oblasti kulture, sporta, zaštite životne sredine, populacione politike, unapređenja ljudskih prava. Istovremeno one su i svojevrsni korektivni mehanizam koji bi svojim delovanjem trebalo da ukazuje na potrebu unapređenja postupanja državnih organa u pojedinim oblastima”, rekao je Ružić.

Istakao je da, iako je važno da država podrži njihove aktivnosti, novac građana mora biti svrsishodno i transparentno utrošen.

Ministar je objasnio da nova uredba obavezuje državne organe na aktivnosti radi boljeg planiranja, izbegavanja sukoba interesa, veće transparentnosti postupka dodele, ali i trošenja namenskih sredstava.

Neke od njih su, kako je rekao, obaveza objave plana raspisivanja javnih početkom godine, elemenata javnog konkursa i utvrđivanja bližih merila i kriterijuma za vrednovanje programa, preciziran postupak odlučivanja, omogućeno uključivanje stručne javnosti u konkursni proces.

Dodatno je uređena i kontrola utroška sredstava, a bolje je regulisana i proširena obaveza izveštavanja, kako organizacija civilnog duštva, tako i institucija.

Kako se navodi, vodiće se računa da li je udruženje nenamenski trošilo budžetska sredstva, a precizira se i postupanje u slučaju nepravilnosti i nenamenskog utroška sredstava.

Ministarstvo je saopštilo da je u toku rada na ovoj uredbi, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom i SKGO, obavilo sveobuhvatne javne onlajn konsultacije, sa organizacijama civilnog društva i lokalnim samoupravama.

Održalo je i niz pojedinačnih sastanaka sa predstavnicima državnih organa i nezavisnih tela, dodaje se u saopštenju.

Izvor: N1/Beta

Foto: Slaviša Milanov

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар