Dragan Milić: Zahtevi građana privukli najviše pažnje na sednici Opštinskog veća opštine Dimitrovgrad

U Dimitrovgradu je danas održana 101. sednica Opštinskog veća opštine Dimitrovgrad. Na dnevnom redu našlo se 13 tačaka, a većnici su najviše pažnje tokom dvočasovnog zasedanja usmerili na zahteve građana kojih je bilo ukupno 14, rekao je u izjavi za medije Dragan Milić, opštisnki većnik za socijalna pitanja.

Zahtevi građana su se uglavnom odnosili na komunalne i socijalne probleme, a razmatrane su i njihove pritužbe, naglasio je Dragan Milić.

„Jedna od pritužbi građana odnosila se je na način čuvanja pasa na teritoriji opštine, odnosno na to da nisu ispoštovani određeni uslovi koji su propisani različitim odlukama i zakonskim aktima, kako od strane Republike Srbije, tako i od strane opštine Dimitrovgrad. Dogovoreno je da u skorije vreme održimo sastanak na kome će se sastati komunalna inspekcija i poljoprivredna služba, kako bi se sagledali ovi problemi i napravila analiza, a ujedno i našao način za njihovo rešavanje u skladu sa zakonskim merama.

Takođe, imali smo i pritužbe pojedinih meštana sela Gradinje zbog atmosferskih voda koje se sa autoputa slivaju na njihove poljoprivredne parcele i pričinjavaju im štetu. To su pre svega problemi koji su nastali izgradnjom autoputa i mi ćemo njima pružiti pravnu pomoć u vidu saveta, kako bi ostvarili svoja prava, najverovatnije na sudu“ – istakao je Milić.

On je rekao da je na sednici razmatrana odluka o usvajanju godišnjeg programa sprovođenja sistemske dezinfekcije i deratizacije na teritoriji opštine i da je za tu namenu iz budžeta izvojeno milion dinara. Takođe je dodao da je jedna od tačaka koja se je našla pred većnicima bila izmena Akcionog plana zapošljavanja. Prema njegovim rečima lokalna samouprava je obezbedila dopunska sredstva iz rezerve za pripravnike u iznosu od 200.000 dinara.

Na sednici Veća doneto je rešenje o obrazovanju radnog tela za borbu protiv korupcije, a utvrđene su i cene zakupa građevinskog zemljišta za tekuću godinu, koje će biti na prošlogodišnjem nivou.

Na sednici su uslišeni i neki od zahteva investitora na reparcelizaciju u Radnoj zoni Beleš, koji se odnose uglavnom na obezbeđivanje boljih uslova za investitore od prilaznih saobraćajnica do samih parcela. Razmatrani su i zahtevi mesnih zajednica, koji su se uglavnom odnosili na proširenje elektromreže, popravku rezervoara i na puteve, zaključio je Milić.

 A. Todorov

Foto: Aleksandar Todorov

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар