Кръгла маса на тема „Истината и мярките в екологиоята на територията на община Босилеград”

Кръгла маса на тема „Истината и мярките в екологиоята на територията на община Босилеград” се проведе на 24 януари в Босилеград. Тя бе организирана от община Босилеград. На нея присъстваха представители на местната власт, на Института за публично здраве от Враня, на на гражданските сдружения „ГЛАС”, „Еко-био-правда” и на сдружение „Балканика” от Кюстендил, представители на мини ВЕЦ-ове, предприятието „Сърбия шуме“, както и инвеститорите на мините „Босил метал”, „Грот”, и „Голд мед”. Целта на кръглата маса бе да се разгледат въпросите, свързани с екологията в Босилеградско. На срещата не присъства нито един представител на министерствата от Сърбия и България.

This image has an empty alt attribute; its file name is 474-1024x575.jpg

Кметът на Община Босилеград Владимир Захариев поздрави присъстващите и призова всички да работят по-усилено за опазването на околната среда в Босилеградско, но същевременно да бъдат задържани инвеститорите, тъй като осигуряват работна заетост.

Представителите на трите мини изтъкнаха, че рудниците им работят по най-високите екологични изисквания предвидени с законите на Република Сърбия, но са готови винаги да отделят допълнителни средства за опазване на околната среда.

От „Босил метал“ съобщиха, че към настоящият момент мината работи в пробна експлоатация. Ето защо не се изисква оценка на риска за влияние върху околната среда. Те гарантираха, че когато съоръжението заработи на 100%, тогава такава оценка за риска и влиянието върху екологията ще бъде извършена по всички стандарти както на Р. Сърбия, така и според международните изисквания. Те са убедени, че в настоящите условия мината в Караманица в Босилеградско не замърсява околната среда.

От мината „Грот” представиха работата на рудника с многогодишна традиция. Те изтъкнаха, че имат два основни приоритети в своята дейност – защитата на околната среда, в която работим и живеем, но и защитата на заетите. Ето защо в управляващата структура на фирмата има назначен специалист инженер, който се грижи за реализация на проектите от тази област.

This image has an empty alt attribute; its file name is 475-1024x575.jpg

От Институтът за публично здраве изтъкнаха, че редовно контролират подпочвените и отпадъчни води, както и водата за пиене в Босилеград и околността. Анализираните пробите в тяхната лаборатория показвали, че до сега не е имало повишено ниво на метали във водите, спрямо допустимите норми. Що се касае до водата от водопровода в Босилеград, от Института казаха, че няколкократно се проверява през месеците и е установено, че гражданите на Босилеград употребяват чиста питейна вода.

На кръглата маса стана дума и за защита на въздуха, имайки предвид дръвчетата, които ежегодно съхнат и неконтролирания сеч, за което предупредиха гражданските сдружения. Сдруженията „Еко-био-правда”, „ГЛАС” и „Балканка” бяха единодушни в исканията за международен мониторинг над екологията в Босилеградско.

This image has an empty alt attribute; its file name is 476.jpg

Преди общите заключения, разбрахме, че от страна на община Босилеград е отправен иск до всички компетентни министерства на Република Сърбия, водите около Лисинския слив да бъдат сложени под пълна защита на държавата, тъй като според генералния устройствен план този край около Власина е защитен.

„В такъв случай, ние като община ще управляваме с рекичките в нашата община и тогава вече няма да позволим да се построи нито една мини ВЕЦ”, каза кметът Захариев и наблегна, че от 35 предвидени ВЕЦ-ове в Босилеградско ще останат само тези, които са построени до сега и може би още една-две, някъде около 8.

Участниците се договориха следващата кръгла маса да се проведе най-късно до 24 март, веднага да се започне с мониторинг върху водите и въздуха, да не се позволява по нататъшен строеж на мини ВЕЦ-ове в Босилеградско. Желанието на всички присъстващи е следващата кръгла маса да бъде съвместно организирана от страна на община Босилеград и гражданските сдружения, на която да присъстват и представители на двете правителства.

 Б. Иванов

Фото: Божидар Иванов

Сподели публикация
Написал/ла

Божидар Иванов е роден през 1970 година. Макар че икономист по професия, изцяло се посвещава на журналистиката. Журналистическата си кариера започва през 1998 год. в Центъра за култура „Босилеград” - Радио-телевизия Босилеград, където като журналист и водещ вече 18 години участва в създаването на различни радио и телевизионни предавания, репортажи и интервюта на български и сръбски език. Иванов особено се отдава на опазването на културата и традицията на българското национално малцинство в Сърбия. Журналист-водещ от 1998 до 2016 година, зад когото са наредени часове емисии, интервюта, репортажи... Сътрудник на Издателство „Братство“ и едноименния седмичник на български език. Сътрудничи с електронни и печатни медии в Сърбия и България, а особено с Радио телевизия Фокус, Телевизия 017 и Българското национално радио. Член на Независимото сдружение на журналистите на Сърбия, лауреат на значими журналистически признания, участник във всички семинари на BBC и активен участник в опазването на информирането на майчин български език чрез Комисията по информиране при Националния съвет на българското малцинство в Сърбия в първите два състава.

Без коментар

Оставете коментар