a
 

Ministarstvo raspisalo konkurs za udžbenike, mađu kojima i manjinske

Nacionalni prosvetni savet objavio je javni poziv za izbor članova stručne komisije za ekspertizu rukopisa udžbenika i udžbeničkih kompleta za obavezne nastavne predmete i izborne programe u osnovnoj i srednjoj školi.

Javni poziv je raspisan za ekspertizu rukopisa udžbenika i udžbeničkih kompleta u osnovnoj i srednjoj školi za sledeće obavezne nastavne predmete i izborne programe: Srpski jezik i književnost, Srpski kao nematernji jezik, Maternji jezik/Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture, Strani jezik (engleski, francuski, nemački, ruski, španski i italijanski jezik), Matematika, Fizika, Hemija, Biologija, Geografija, Istorija, Tehnika i tehnologija, Računarstvo i informatika, Svet oko nas /Priroda i društvo, Muzička kultura, Likovna kultura, Fizičko i zdravstveno vaspitanje, Sociologija sa pravima građana i Filozofija.

Prijave u pisanoj formi i prateća dokumentacija podnose se u zatvorenoj koverti, Nacionalnom prosvetnom savetu, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd, sa naznakom: Za javni poziv za izbor članova stručne komisije.

Rok za podnošenje prijave je 10. april 2019. godine.

Izvor: mpn.gov.rs.

Foto: Stefan Stojkov

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар