Rešiti probleme u obrazovanju na manjiskim jezicima

Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) ocenjuje da Srbija mora ozbiljno da shvati nalaze izveštaja o stanju prava nacionalnih manjina koje je objavio ministarski komitet Saveta Evrope.

Komitet je zaključio da su brojni problemi u oblasti obrazovanja na manjinskim jezicima, pre svega zbog visokih pragova za formiranje odeljenja.

Postignuti su određeni rezultati u oblasti izdavanja udžbenika na jezicima nacionalnih manjina, ali se i dalje beleže kašnjenja u štampanju, navedeno je u današnjem saopštenju LSV.

Kao dobar primer u oblasti informisanja na manjinskim jezicima pominje se Autonomna Pokrajina Vojvodina, ali su veoma loše posledice privatizacije medija zabeležene na nivou lokalnih samouprava, gde se u velikoj meri smanjio udeo programa na jezicima manjina.

Liga socijaldemokrata Vojvodine poziva nadležne organe da što pre ispune preporuke koje je Srbiji dao ministarski komitet i na taj način poboljšaju stanje u oblasti obrazovanja, informisanja, pravosuđa, te državne i lokalne samouprave.

Pregovori Srbiji o članstvu u Evropskoj uniji, nažalost, ne idu tempom koji bi značio brzo uključivanje naše zemlje u porodicu evropskih nacija.

Baš zato je potrebno snažno naglasiti privrženost naše zemlje politici potpunog poštovanja ljudskih i manjinskih prava, stoji u saopštenju.

Pregovaračka poglavlja 23 i 24 su najzahtevnija za usklađivanje sa standardima EU, ali i ključna za izgradnju efikasne i pravne države.

Nažalost, očito je da je puno onih kojima je strana politika punog poštovanja ljudskih i manjinskih prava. Takvi stavovi koče brži napredak Srbije, zaključila je LSV.

Izvor: Fonet

Foto: pixabay.com

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар