Нови такси в Природен парк „Стара планина”

Публичното предприятие “Srbijašume”, в качеството си на управител на Природен парк “Стара планина”, през втората половина на март тази година прие Решение за такси за ползване на защитената територия на Природен парк „Стара планина”. Решението, определящо размера, начина на изчисляване и заплащане на таксите за ползване на защитената територия на ПП „Стара планина”, трябва да даде възможност на парковата администрация да финансира дейностите по опазване, уреждане и популяризиране на Природен парк „Стара планина”. Значимостта на тези такси за дирекцията на природния парк се изразява във факта, че годишната програма за управление на парка за 2018 г. е финансирана със само 9 млн. динара от бюджета на Република Сърбия и 32 млн. динара, събрани от таксите.

Решението, прието на основата на Закона за защита на природата и със съгласието на Министерството на околната среда, предвижда задължително заплащане на такса за: извършване на дейности от страна на туристически агенции, туроператери; ресторанти; магазини; занаятчийски услуги; минни; енергетика; транспорт; строеж на вили и къщи за отдих; реализиране на туристически, развлекателни, спортни и други мероприятия и дейности; използване на името и знака на природния парк; заемане на място от страна на обекти, които с външния си вид нарушават качеството на защитена територия; събиране на билки; електро и ски инфраструктура, както и за снимане и фотографиране …

Решението предвижда собственик на хотел да заплаща годишна такса от 1200 динара на легло, а собственик на къща за гости (селски туризъм) 430 динара на легло. Турист, който реши да прекара нощта в палатка, е длъжен да плати 30 динара на ден на квадратен метър. Решението определя и такса от 150 000 динара за малка водноелектрическа централа.

Интересно е, че ако някой иска да направи в природния парк снимка за комерсиална употреба, ще трябва да плати 2000 динара на ден, а този, който иска да ловува с пушка ще плати почти 9 пъти по-малко. Такса за дърводобив не се предвижда с това Решение, въпреки че предишното Решението от 2014 г. съдържа и такса за ползване на дървесина в размер от 50 динара на куб.м. дървесина. Именно степента на експлоатация на горите на Стара планина поражда загриженост в една част на местната общност – щетите, причинени от тежките камиони на пътната инфраструктура, както и сеча на вековните букови гори.

Гордана Янчич, представител на Сектора за горско стопанство и опазване на околната среда от публичното предприятие „Сърбияшуме”, бе помолена да коментира пред портала ФАР тсъствието на такса за сеч на горите.

This image has an empty alt attribute; its file name is 194-1-1024x683.jpgGordana Jančić, JP „Srbijašume“
“Няма такси за изсечени дървета, защото „Сърбияшуме” е в двойна роля, ние сме едновременно и използватели и управляващи и не можем да налагаме такси на себе си. Нашата позиция е, че и местните хора не трябва да бъдат обремененяват с такси за сеч на частните гори. И това не е само случай в Стара планина, няма такси и на други места, където ние управляваме”, каза Гордана Янчич.

Що се отнася до коментарите, че „Сърбияшуме” не компенсира щетите, причинени от преминаването на тежкотоварни камиони, които извозват дървесината, Гордана Янчич обясни, че Законът за таксите за ползване на обществени блага и Законът за горите предвиждат, че ползвателя на гората ще изплати обезщетение за всеки кубичен метър изсечено дърво плащайки на бюджета на Република Сърбия и “Сърбияшуме”, а това и прави. “В бюджета на Република Сърбия се запазва 70% от тази такса, а 30% се отделя за местното самоуправление – общините, където се изсича дървесината. Бюджетната система насочва тези пари към местните власти ”, добави Гордана Янчич.

Това решение оставя възможност “Сърбияшуме” да инсталира подходящи съоръжения, оборудване и персонал на входовете към природния парк, за да таксува използването на моторни превозни средства в защитената зона. Според събеседникът ни, такава компенсация няма да бъде въведена в следващия период и няма да се таксува и фотографирането от страна на туристи и посетители, ако това е за техните лични цели.

Средствата от таксите събрани с въвеждането на това решение ще бъдат използвани за опазване, развитие и усъвършенстване на ПП Стара планина, посочва се в текста на решението, публикувано в Държавен вестник.

This image has an empty alt attribute; its file name is 195-1-1024x614.jpg
Повредено табло на входа на Природен парк, Видлич, поставена през 2007.

Сергей Иванов

Foto: Сергей Иванов, Стефан Павич

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар