Сътрудничество между детски градини от Сърбия и България

В град Елин Пелин, се състоя Международна научно-практическа конференция, в която взеха участие ДГ “Радост”, гр. Елин Пелин и три детски градини от градовете Власотинце, Димитровград и Пирот от Сърбия.

Презентатори бяха директорите и учители както от българска страна, така и от ПУ “Милка Диманич”, гр. Власотинце. Специален гост на конференцията беше госпожа Баева от Министерство на образованието и науката на Р. България, която изрази своята увереност, че международното сътрудничество в областта на предучилищното образование ще допринесе за развитие на иновативните реформи в детските градини и в двете страни.

Темите, по които бяха изнесени доклади и се дискутираха в залата, бяха свързани със системата на предучилищно образование в двете държави и с фолклорните игри в предучилищна възраст. Г-жа Марина Колева, директор на ДГ “Радост” и г-жа Снежана Филипович, директор на ПУ “Милка Диманич” представиха визията и мисията за развитие на детските градини, които ръководят.

Много вълнуващ беше клипът, представен от г-жа Колева, който показа съвместни дейности на елинпелинската и власотинската детска градина, в които деца и учители рисуват, пеят и спортуват заедно, с което показват, че грижата и обичта към децата нямат граници!

Изочник: Община Елин Пелин

Фото: Официален фейсбук профил на Община Елин Пелин

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар