Правила за работа с граждани на Генералното консулство на Р България в Ниш

Със Заповед на Генералния консул в Ниш от 12.06.2020г. бе определено:

1. Работно време за ГК Ниш всеки работен ден от понеделник до петък от 09:00 до 17:00 ч.;

2. Работно време с граждани /приемно време на КС/ всеки работен ден от понеделник до петък от 09:00 до 12:00 ч.;

3. Следните телефонни номера за дежурни при неотложни и хуманитарни случаи в извънработно време: 00381 18 516 800, 00381 66 8408 951 и 00381 66 8408 062.
Възстановява се приемът на български граждани, граждани на ЕС и граждани на трети страни за извършване на всички видове консулски услуги при следния график:

– понеделник: заявления за удостоверяване на български произход до ДАБЧ; заявления за визи тип C, извършване на нотариални заверки, заявления за лични документи, актове за гражданско състояние, други консулски услуги;

– вторник: заявления за визи тип C, извършване на нотариални заверки, заявления за лични документи, актове за гражданско състояние, други консулски услуги;

– сряда: интервюта по процедури за придобиване, установяване, възстановяване и отказ от българско гражданство, заявления за визи тип C, извършване на нотариални заверки, заявления за лични документи, актове за гражданско състояние, други консулски услуги;

– четвъртък: заявления за визи тип C, извършване на нотариални заверки, заявления за лични документи, актове за гражданско състояние, други консулски услуги;

– петък: интервюта за визи тип D; заявления за визи тип C, извършване на нотариални заверки, заявления за лични документи, актове за гражданско състояние, други консулски услуги;

Интервютата за виза тип D се извършват по график след предварително запазен час лично от апликанта на електронен адрес [email protected];

Интервютата по процедури за придобиване, установяване, възстановяване и отказ от българско гражданство се извършват по график след предварително запазен час и представяне на пълния комплект от документи пред консулското длъжностно лице.

Считано от 01.07.2020 г., вторник и четвъртък, съобразено с натовареността на консулската служба, ще се провеждат изнесени консулски дни в консулския окръг на ГК Ниш.

Превантивно срещу разпространението на SARS-COVID-19 са определени следните временни мерки за безопасност:

– персоналът да използва наличните в ГК Ниш дезинфектанти, предпазни маски и ръкавици;

– граждани без предпазни маски и ръкавици, да не бъдат допускани в приемната на КС към ГК Ниш;

– посетителите на КС към ГК Ниш осигуряват личните предпазни средства за своя сметка.

Източник: mfa.bg

Фото: Стефан Павич

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар