Разговор с многократния кръводарител Ацo Иванов: Надява се да достигне поне 100-ина кръводарявания

Г-н Иванов, колко пъти досега сте дали кръв?

Официално имам 81 кръводарявания.

Има ли някои кръводарявания, които не са регистрирани?

Не, всичките са регистрирани в книжките на червенокрътската организация.

В кои все среди сте подавали ръката си за преливане на кръв?

Започнах да давам кръв, когато бях в казарма във Валево. След това продъжлих в Цариброд.

С каква сте кръвна група?

С А RH плюсова.

Какви бяха мотивите, поради които толкова много пъти дарихте ценната течност?

Ами, просто исках да помагам на хората, на които кръвта е необходима.

Предполагаме, че ще бъдете кръводарител все докато това можете, съответно докато не достигнете определената възрастова граница и, разбира се, докато здравето това Ви позволява. Прави ли сме?

Да, ще бъда кръводарител все докато това ми бъде позволено до определената за тази цел възрастова граница, а тя е, както вече е известно, 65-годишна възраст. Разбира се, и здравето трябва да ме послужи тогова.

Имате ли може би амбицията с броя на кръводаряванията да счупите рекордите, които в нашата община достигнаха Георги Павлов и покойния Димитър Ставров Мудра, които официално 109, съответно 107 пъти са се проявявали като кръводарители?

Надали тези рекорди ще счупя, предвид, че през следващате пет години (сега съм на 60 години) ежегодно бих можал да давам кръв по четири пъти, което ще рече, че бих регистрирал още 20-ина кръводарявания. Като млад 12 години работих в местната канцелария в с. Смиловци, поради който факт, съответно отдалечеността от центъра на общината, пропусках да участвам в доброволните кръводарителски акции, които се организираха предимно в Цариброд. Ако се беше получило през този период от живота си да бъда по-активен в областта на кръводаряването, до навършването на 65-ата си година със сигурност щях да достигна до 150 кръводарявания, но… Понастоящем целта ми е да достигна поне 100-ина кръводарявания.

Имали ли сте някакви здравословни проблеми, поради факта, че толкова много пъти сте дарили кръв?

Отговорът на този въпрос е повече от кратък и ясен – не!

Доволни ли сте от отношението на обществото към многократните кръводарители, каквито сте Вие? Казано по-инак, смятате ли, че обществото в достатъчна степен и по адекватни начини оказва благодарност към тези хуманни хора или…?

Вижте, аз не давам кръв с цел да се сдобия с някакви привилегии, а с цел да помагам на хората, които са се озовали в беда и се нуждаят от кръвта. Следователно, по този въпрос не бих можал да дам някакъв конкретен отговор. Общо взето на мнение съм, че би трябвало да се обмислят начини за по-адекватно възнаграждаване на многократните кръводарили. Но това е само моето размишление, споделено на глас. Други субекти обаче трябва да вземат решение по този въпрос.

Бобан Димитров

Фото: Б. Димитров

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар