Генералният консул Димитър Цанев подписа 7 споразумения за финансиране на проекти по Програмата за подкрепа на организации на български общности

На 29 ноември в Генералното консулство на Република България в Ниш, във връзка с ПМС № 382 от 11.11.2021 г. за изпълнение на Програма за подкрепа на организации на български общности в Република Албания, Република Сърбия, Република Косово, Украйна и Република Молдова и на граждани на Република Северна Македония с българско самосъзнание, генералният консул Димитър Цанев подписа споразумения по одобрени проектни предложения, както следва:

1. Споразумение по проект „Информиране на българската общност в Сърбия”, с бенефициер сдружение на гражданите „Емблема“;

2. Споразумение по проект „Вълшебна коледна вечер”, с бенефициер „Българо – сръбски център“, гр. Враня“;

3. Споразумение по проект „Офис Звонци”, с бенефициер „Културно-информационен център на българското малцинство „ЗВОНЦИ-БАБУШНИЦА“;

4. Споразумение по проект „Офис ПИРОТ ГРАД”, с бенефициер „Културно-информационен център на българското малцинство „Ерма-Пирот“;

5. Споразумение по проект „КИЦ „БОСИЛЕГРАД” – Българско културно средище”, с бенефициер „Културно-информационен център на българското малцинство – „Босилеград”,

6. Споразумение по проект „Сигурност и стабилност за по-добри резултати”, с бенефициер „Сдружение „Група на либерални, амбициозни и солидарни”;

7. Споразумение по проект „Укрепване на административните капацитети на КИЦ „Цариброд”, с бенефициер „Сдружение на гражданите-Културно информационен център на българското малцинство „Цариброд”.

Отпуснатото финансиране по проектите, чиито споразумения са подписани в Генералното консулство в Ниш възлиза на 73 332,98 лева, а общата стойност на финансирането за подкрепа на българските общности в Република Сърбия е 100 000 лева.

Източник и фото: mfa.bg

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар