Проверка на избирателния списък

Общинската администрация уведомява гражданите, че за изборите за представители в Народната скупщина на Република Сърбия, които са назначени за 3 април. проверка в частта от Единния избирателен списък за територията на Община Цариброд може да се извърши в помещенията на общината, ул. Балканска № 2, в кабинет № 24, на втори етаж.

В съобщението се казва, че всеки гражданин може да провери избирателния списък до заключване на избирателния списък, т.е. може да подаде искане за промяна в избирателния списък, ако той или друг гражданин не е вписан или е вписан, но няма право на гласуване или няма право да гласува в община Цариброд, или ако някои от данните от избирателния списък не е правилно въведен.

В избирателния списък избирателите се вписват по местоживеене, поради което гражданите са длъжни да носят личната си карта.

Подробностите могат да се намерят в сайта на общината.

Източник: Община Цариброд

Фото: Стефан Павич

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар