Димитър Цанев подписа споразумение за изпълнението на проект „Фестивал културни мостове“

Генералният консул на Република България в Ниш Димитър Цанев подписа на 10 март с Академията за приложни и предучилищни науки – клон Пирот споразумение за предоставяне за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект “Фестивал културни мостове”, в областта на сътрудничеството за развитие в Република Сърбия, Република Северна Македония, Босна и Херцеговина, Косово, Република Албания, Черна гора, Украйна, Република Молдова, Грузия и Армения.

Проектът е на стойност 58020 лева и предвижда създаването и развитието на театрален детски фестивал в Пиротски окръг. Амбициите на Академията е да превърне събитието в редовно провеждащ се фестивал от културния календар на град Пирот.

Източник и фото: Генерално консулство на Репубика България в Ниш

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар