Кампания за популяризиране на българските висши училищa се състоя в Цариброд

В Цариброд се проведе информационна кампания за прием на студенти, докторанти и специализанти за учебната 2022/2023 година, съгласно ПМС 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

На срещата в Образователния център в спортната зала присъстваха 50-ина кандидат-студенти от царибродската гимназия и заинтересовани граждани. Представителите на Министерство на образованието и науката (МОН) и Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ), придружени от генералния консул на Република България в Ниш Димитър Цанев и директора на гимназията „Св. Св. Кирил и Методий“ Братислав Стаменов информираха присъстващите за възможностите на програмата и условията на кандидатстване, както и цялата процедура.

Росица Колева, държавен експерт в Дирекция „Висше образование“ МОН сподели, че всеки кандидат-студент има право на избор до 5 желания за обучение, а студентите приети по ПМС 103/1993 г. не заплащат такса за обучение и ще бъдат здравно осигурени от Р. България. Колева добави, че през първата година на обучението, студентите получават стипендия на стойност 240 лева на месец, която могат да задържат и през цялото обучение ако покрият необходимите изисквания, а от висшето училище, където студентите са приети, ще им бъде осигурено и общежитие.

Кандидатстването и подаването на документи ще се проведе онлайн, както и миналата година в електронната платформа https://higher-edu.mon.bg/, a квалификационните изпити по българска история, български език и литература, специализираните предмети по биология и химия (в зависимост от избраната специалност), ще се проведат присъствено.

План-прием с отпуснатите специалности ще бъде публикуван в сайта на МОН.

Валентина Стойчев

Фото: Стефан Павич

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар