Споразумение за сътрудничество между БСЦ и царибродската гимназия

Председателят на Българо-сръбския център (БСЦ) от Враня Дарко Аначков и директорът на Гимназията „Св. св. Кирил и Методий“ Братислав Стаменов подписаха в Цариброд споразумение за сътрудничество в рамките на проект ,,Културна дипломация и младите хора – мост на развитието на българо – сръбските отношения”. Проектът се финансира по програмата ,,Българска помощ за развитие”.

Аначков и Стаменов подписаха и договор за дарение на лазерен принтер за нуждите на училището.

Председателят на БСЦ проведе работна среща и с председателката на Общинския съвет на град Пирот Милена Димитриевич.

В присъствието на генералния консул не Република България в Ниш Димитър Цанев, Дарко Аначков неотдавна в Лесковац подписа споразумение за сътрудничество в рамките на същия проект с директорката на Икономическото училище „Джука Динич“ Биляна Джорджевич. Аначков подари смарт телевизор, който ще бъде за нуждите на училището.

Споразумение за сътрудничество тези дни Аначков подписа и с директора на босилеградската гимназия Владимир Григоров, както и с директорката на Народния университет във Враня Гордана Димитриевич. По този повод двете институции получиха като дарение лазерен принтер.

А. Тодоров

Фото: БСЦ Враня

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар