Изявление на МВнР във връзка с коментари в медиите на представител на правителството на Сърбия

Във връзка с коментари на представител на правителството на Република Сърбия, отразени в българските медии, Министерството на външните работи на Република България (МВнР) заявява следното:

Както и досега, България ще продължи да полага грижи за гарантиране на правата на всички български общности зад граница. Това е един от основните приоритети на Министерството на външните работи.

По отношение на Република Сърбия и българското национално малцинство там, България ще продължи да настоява институциите в съседната държава да спазват собственото си законодателство в областта на правата на националните малцинства, както и ангажиментите, произтичащи от процеса на присъединяване към ЕС.

В информацията публикувана на официалния сайт на МВнР се още посочва, че разликата между конституционното устройство на Сърбия и други държави, сред които и България, не може да бъде използвана като аргумент за евентуален отказ на сръбската държава да изпълнява своя ангажимент за гарантиране на правата и свободите на представителите на националните малцинства, включително на българите.

„Приемаме за изненадващи и крайно неуместни изявления, които чрез хипотези и в преследване на вътрешнополитически цели поставят под съмнение съществуването на българи в Сърбия и необходимостта от защита на техните права. Това накърнява достойнството на сънародниците ни в съседната държава и по никакъв начин не допринася за развитието на добросъседски отношения с България“, се казва в изявлението на МВнР.

Подобно поведение противоречи на основни принципи и ценности на Европейския Съюз и на декларирания стремеж на Сърбия за членство в това демократично семейство, е публикувано на официалния сайт на МВнР.

Източник и фото: МВнР

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар