МОН обяви Национална програма „Неразказаните истории на българите“

Министерството на образованието и науката обяви Национална програма „Неразказаните истории на българите“, която е насочена към извършване на изследвания с цел утвърждаване на българската национална идентичност и популяризиране на българския език, традиции и култура.

Направленията са за проучване и представяне на информация и свидетелства за:

– родови истории за значими събития и личности с принос в чуждата държава;

– приноса на достойни българи или факти и обстоятелства от миналото, свързани с българската история в чужбина;

– приноса на достойни българи от съвремието, които са знакови за цивилизационното, културното, научното развитие на чуждите държави и на света.

По програмата могат да кандидатстват организации на българи, живеещи извън Република България, задгранични представителства и български православни църковни общини в чужбина, към които функционират български неделни училища в чужбина, подпомагани от МОН, както и държавни висши училища и научни институти към БАН, които командироват преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища.

Срокът за подаване на документите е 15 ноември 2023 г. Повече информация за програмата, както и за условията за кандидатстване можете да намерите ТУК.

Източник: mon.bg / Посолство на Република България в Белград

Фото: mon.bg

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар