Постерна изложба „Доспехите на тракийските воини“ пред царибродчани

В Културния център в Цариброд снощи бе открита постерна изложба „Доспехите на тракийските воини“. Експозицията е организирана от екип на Национален археологически институт с музей при Българската академия на науките (БАН) в рамките на Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“.

Най-напред към присъстващите се обърна Елизабета Георгиев от Народната библиотека „Детко Петров“, която подчерта, че царибродската библиотека вече с години сътрудничи с Националния археологически институт с музей при БАН и добави, че това сътрудничество като резултат има вече шеста изложба организирана в Цариброд.

„Ние сме този малък мост, който свързва колегите от НАИМ с колегите от Пирот и Ниш. Ние сме този малък мост, който показва тук в Цариброд какво се работи в българската археология. Ние сме този малък мост, който свързва хората работещи в културата“, каза Георгиев.

Зам.-директорът на НАИМ-БАН доц. д-р Стефан Александров сподели, че експозицията е още една крачка напред в сътрудничеството между Община Цариброд и Националния археологически институт с музей и изрази надежда ползотворното сътрудничеството да продължи и занапаред.

„Изложбата е озаглавена „Доспехите на тракийските воини“ и това е предпазното въоражение на траките основно в периода V и III век преди Христа, когато на територията на днешна България възникват три големи държавни обединения – на одрисите, гетите и трибалите. Това което изложбата представя от една страна е влиянието, което гръцката военна тактика упражнява върху тракийското военно дело, а от друга страна можем да видим и типични тракийски форми на въоражение, които оказват влияние на гръцкото военно дело, каквото е например възприемането на лако въоражена пехода така наречените пелтаси“, изтъкна пред медиите д-р Калоян Праматаров.

„Изложбата „Доспехите на тракийските воини“ беше една реална изложба открита през април 2021 г. в зала „Трезор“ на Националния археологически институт с музей и през последните десетилетия беше една от най-забележителните изложби правена не само в нашия музей, но и на територията на България, Затова решихме да удължим живота на тази изложба, която остана девет месеца в зала „Трезор“ на музея пресъздавайки я в постери. Поводът за тази изложба беше една научна програма „Българистика“, в която НАИМ участва и с която всъщност искаме да покажем, че археологическото наследство надхвърля границите на държавите, защото в античноста народите са общували помежду си, обменяли са опит и комуницирали са. Над 120 предмета са експонирани и ние сме се опитали да представим голяма част от тях в 21 музея в България и 2 музея в Румъния“, сподели д-р Миглена Стамберова.

Организатори на това културно събитие са Народната библиотека „Детко Петров“ и Културният център Цариброд, а всички заинтересовани граждани могат да погледнат изложбата до края на октомври.

А. Тодоров

Фото: Иво Томов

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар