170 години от идването на Сава Доброплодни в Сремски Карловци

В езиковата гимназия в гр. Сремски Карловци бе отбелязано юбилейно събитие – 170 години от идването на Сава Доброплодни в този град във Войводина. На проявата на 25 октомври в тържествената зала на училището присъстваха ученици от езиковата гимназия, учители и гости от Сремски Карловци и Нови Сад.

Лекции за видния български възрожденски просветен и културен деец изнесоха учителят от Сремско-карловашката гимназия Растислав Стоисавлевич и филологът-учител Огнян Цветков. С лекциите на сръбски и български език бе представен живота и делото на Сава Доброплодни и значението на гимназията в Сремски Карловци за този български книжовник.

В Сремски Карловци Сава Доброплодни учи сръбски, немски и латински език и придобива педагогически знания и опит, които използва в по-нататъшната си работа в България. Той се запознава и с театъра в Сремски Карловци, след което създава първа театрална изява в България.

Тържеството в езиковата гимназия бе изцяло организирано от Жарко Евтимов, създател на Дружеството за български език, литература и култура от Нови Сад.

Сава Хаджиилиев – Доброплодни (1820-1894) е сред известните български просветни и културни дейци, които оформят началните прояви на българското национално възраждане. Той е български книжовник, театрален деец, общественик и учител живял в Османска империя, а по-късно и в нова българска държава след Освобождението от Османското владичество.

Б. Е.

Фото: Дружество за български език, литература и култура от Нови Сад / Уикипедия

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар