ВИДЕО: Рецитал „Народните будители – пример за подражание“

По повод Деня на народните будители в Основно училище „Христо Ботев“ в Цариброд се проведе тържествена програма. В чест на българските просветители и книжовници учениците изнесоха рецитал под название „Народните будители – пример за подражание“.

В рецитала участваха учениците од пети клас от българската и двуезичната паралелка, както и учениците от двуезичните паралелки от седми и осми клас. Програмата подготви учителката по български език Албена Котев в съдействие с колегата по музикална култура Стоян Стоянов и училищният хор.

Събитието бе уважено от посланика на Република България в Белград Петко Дойков и генералния консул в Ниш Димитър Цанев, посланика на Република Сърбия в София Желко Йович, директора на Гимназията „Св. св. Кирил и Методий“ Братислав Стаменов, представители на културно-образователни институции, ученици, родители и медии.

Към гостите се обърнаха директорът на училището Милена Ставров и Снежа Тошев Миланов в името на родителите на учениците от българската парелелка от пети клас, които получиха плакет на Община Цариброд по случай празника.

Миланова предаде плакета на Наташа Методиев, класна ръководителка на новосформираната българска парелелка.

С приветствени думи гостите поздрави и българският посланик Петко Дойков, а генералният консул Димитър Цанев от името на Министерството на образованието на Република България подари на училищната библиотека граматики на български език.

Екипът на ФАР ТВ засне изцяло това мероприятие.

Оператори: Стефан Павич / Микица Костов
Монтаж: Микица Костов
Отговорен редактор: Петър Виденов
Продукция: ФАР ТВ
ноември 2023

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар