В Босилеград се проведе шесто редовно заседание на НС на БНМ

В дневния ред на шестото редовно заседание на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия, което се проведе на 19 февруари в Босилеград, бяха включени общо пет точки за разглеждане на състоянието в сферите на образованието, информирането, културата и служебната употреба на езика и писмото между двете редовни сесии.

От общо 19 членове на НС на заседанието присъстваха 12, всички от листата „Това сме ние – Природно движение – Владимир Захариев“. Представители от листите „Корени – Владица Димитров“ и „За българите в Сърбия – Сладжана Иванов“ не присъстваха, въпреки, както бе посочено, са им отправени покани в законов срок, предаде НРТВ-Босилеград.

На сесията бе потвърдена оставката на Роза Стойименов на мястото член на НС от листата “Това сме ние“, която междувременно бе избрана за секретар на съвета. Вместо нея от тази листа е назначен Сладжан Дончев.

В изказването си, председателят на НС на БНМ Стефан Стойков изтъкна, че в периода между двете редовни сесии излязоха и официални резултати от преброяването, на които като българи са се изяснили общо 12 918 души, което показва, че бройката е доста намаляла. В Босилеград от 6 065 души като българи са се декларирали 4 075 (67,18%), докато в Цариброд от 8 043 като българи са се декларирали 3 669 (45,61%) души.

„В периода от последното заседание, което се проведе на 24 август, както и досега сме имали добри отношения с всички ресорни министерства, именно с Министерството на държавното управление, Министерството на човешки и малцинствени права, Министерството на културата и информирането, както и с институциите на ОССЕ и други високопоставени държавни функционери и институции”, каза Стойков.

Той акцентира на трите приоритети на НС – отношенията между Република Сърбия и Република България от добри да станат отлични, образованието на майчин български език и стабилно финансиране на медиите, на които е основател НС.

„Използвам момента да апелирам и на София и на Белград тези отношения от добри да станат отлични в много близко бъдеше, като нашите сънародници от това ще имат само полза“.

Що се отнася до сферата на образованието, Стойков изтъкна, че благодарение на кмета Владимир Захариев и директора на ОУ в Босилеград Снежана Апостолова, и тази година в първи клас има паралелка изцяло обучаваща се на български език. Той сподели, че НС е обезпечелил безплатни учебници и други учебни помагала за всички ученици от първи, втори, пети и шести клас на ОУ и първи клас Гимназия изцяло учещи се на български език.

„За пръв път от 1987 година успяхме и в Цариборд да направим паралелка в пети клас изцяло изучаваща се на български език. За тях също са осигурени нови учебници и ученически пособия. През май месец ще имаме среща с родители на бъдещите първокласници в Цариброд, относно записването им в паралелка изучаваща се изцяло на майчин български език. В сферата на образованието ще продължим превеждането на учебници за основно училище и гимназия на български език, както и издаване на нови христоматии, които са безплатни за учениците, а разходите са изцяло за сметка на НС и Община Босилеград”, каза Стойков и добави:

„Лично от посланика Петко Дойков сме получили две писма, в които изразява желание да помогне относно намирането на преводачи и лектори, които ни липсват. Националният съвет също е обезпечил и безплатна закуска за всички деца изучаващи се на български език“.

Стойков подчерта, че Община Босилеград и НС и тази година ще оказват съдействие и логистична помощ, която подразбира помощ при осигуряване на необходими документи за записване, осигуряване на транспорт и др. на всички кандидат-студенти от Босилеград и от вътрешността на Сърбия, които възнамеряват да се запишат в някой от ВУЗ-овете в България, както и на кандидат-студентите, които възнамеряват да следват в някой от университетите в Сърбия.

Що се отнася до информирането в бюджета за НРТВ Босилеград, чийто основател е НС на БНМ за 2024 г. са обезпечени над 6 милиона динара, докато за в-к „Ново Братство“ НС е определил 7,5 милиона динара, Изпълнителният съвет също взе решение за финансова подкрепа и на други медии, излъчващи програма на български език, а това са: Портал ФАР с 270 000 динара, ТВ Инфо Босилеград с 170 000 динара и Скай радио, също 170 000 динара, каза председседателят на НС.

„В областта на служебната употреба на езика и културата или сме организатори или сърганизатори като подкрепяме всички мероприятия, които се организират от страна на ведомствата на общините Босилеград и Цариброд. НС според своите възможности е на всеки, който е поискал финансова подрепа помогнал. Финансова подкрепа за издаване на книги е оказана на Вене Велинов от Босилеград, на Райчо Василов и книгата му „Златно зърно на мъдростта“– 128 000 динара, на Центъра за култура „Босилеград’’ за фестивала „Босилеграско краище пее и танцува“ – 150 000 динара, за ОУ „Моша Пияде“ във Войводина – 100 000 динара, за сдружение „Шопско оро“ – 70 000 динара, за книгата на писателката Елизабета Георгиев от Цариброд – 100 000 динара.

В заключителната част на сесията Стойков сподели, че от Републиканския съвет на НС е предложено провъзгласяване на един ден като неработен за малцинството, който трябва да се избере до следващото редовно заседание.

Тържествена сесия по повод 3 март – Ден на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия и Ден на Освобождението на България от Османското владичество тази година ще се проведе в гр. Враня на 1 март.

Н.С.

Източник и фото: НРТВ-Босилеград

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар