Изложба на плакати на Ерина Боянова на 18 април в царибродската галерия

В Галерията „Методи Мета Петров“ в Цариброд на 18 април (четвъртък) от 17:00 часа ще бъде открита изложба под название „Изложбеният плакат“ на Ерина Боянова от София.

„Изложбеният плакат“ представя авторски работи на дизайнера Ерина Боянова. Събира на общо място създадени от нея официални постери за около 30 отделни временни експозиции. Изложбата е специално подготвена и се осъществява по покана на галерия „Методи Мета Петров“. Всички изображения са официални постери на експозиции. Това е основният фактор при техния подбор за включване в настоящето събитие. Представянето на плакатите става по хронологичен ред, според времето на поява.

Ерина Боянова е автор с фокус върху плаката и графичния дизайн. Интересува се от различните форми и степени на взаимодействие между визуалния език и вербалната комуникация. В професионалната си дейност на дизайнер и графичен оформител на пространства и изложби използва похвати и анализи, основаващи се на семиотичната наука. Притежава докторска степен по реклама и семиотика. Специализирала е в България и чужбина.

А. Тодоров

Фото: Галерия „Методи Мета Петров“

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар