Пиротският превозвач ще продължи да превозва царибродчани и през следващите 12 месеца

Градският и крайградският автобусен превоз в Царброд и занапред ще се поддържат от фирма Макса турс от Пирот, която печели тази сделка на търга на община Цариброд. За това ще й бъдат платени около 15,4 милиона динара от бюджета на местното самоуправление, а пътниците няма да плащат билети.

За обществената поръчка са кандидатствали трима оференти и въпреки че офертата на пиротската фирма не е най-ниската, което е основният критерий за възлагане на поръчката, тя печели сделката за следващите 12 месеца.

Офертите на другите двама оференти са отхвърлени, защото, както се посочва в обоснованието, единият от оферентите е оттеглил офертата си в срока на валидност на офертата, а за другата оферта има основание за отстраняване на стопанския субект.

Офертата на фирмата Мото боем транс от Неготин е била около 14,5 млн. динара, малко над милион динара по-малко от тази на Макса турс, но по време на оценката на офертите те са изпратили съобщение, че тяхната оферта не трябва да се разглежда.

„На 08.04.2024 г. Комисията за обществени поръчки получи писмо от оферента „Мото боем транс“ от Неготин, че оттеглят офертата си поради факта, че имат сключен договор с Министерството на отбраната за няколко обособени позиции и че офертата им не трябва да се оценява“ – се посочва в обоснованието.

Нека да споменем, че собственикът и отговорно лице на тази фирма Драгослав Богданович е арестуван в началото на 2021 г. От 2023 г. директор и собственик на фирмата е Новица Лазич.

Другата фирма, която е участвала в търга – Лепеница транс от Крагуевац, също е имала по-ниска оферта от офертата на фирмата от Пирот – около 13,1 милиона динара, но тя също е отхвърлена.

Собственик на тази фирма също е Новица Лазич, така че и двете оферти са от негови т. нар. „сестрински фирми“, което не е разрешено, а фирмата му дори не е вписана в регистъра на оферентите към Агенцията по стопанските регистри.

Така сделката за поддържане на шестте линии беше възложена на Макса турс, която изпълняваше същата работа и преди, така че автобусите на този превозвач ще продължат да превозват царибродчани по линиите Гоин дол – Цариброд – Границата, Цариброд – Долни Криводол – Сенокос, от Цариброд до Скървеница през Долна Невля, по линията Цариброд – Драговита – Петачинци – Куса врана и от Цариброд до Мъзгош.

Л. Ф.

Фото: Стефан Павич

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар