Заплатите на функционерите в Пиротски окръг: Някои са двойно по-големи от средните

Докато средната заплата в Пирот за месец март 2024 г. е била около 83 000 динара, почти двойно по-голяма сума пари на месец постъпват по сметката на кмета на този град Владан Васич, чиято официална заплата, докладвана на Агенцията за предотвратяване на корупцията, е 165 000 динара. Големи разлики между средната заплата и заплатите на функционерите и директорите на публичните предприятия се забелязват и в останалите общини на Пиротски окръг, където заплатите на кметовете варират от 122 000 до 131 000 динара.

Васич е начело на Пирот от 2003 г., първо като кмет на общината, а след това като градоначалник, а тази година неговото маратонско кметуване продължи с шестия му пореден мандат.

Неговата заплата се е увеличавала от първия му мандат, като в последния доклад до Агенцията за предотвратяване на корупцията, след като той отново встъпи в длъжност в началото на февруари, се посочва, че тя възлиза на 165 000 динара.

Припомняме, че според официалните данни на Статистическия институт средната заплата в Пирот за месец март е 83 339 динара.

Зам.-градоначалникът Милош Цолич получава 138 743 динара на месец, докато председателят на Общинския съвет Драгана Тончич получава 120 000 динара, с още 90 000 за членството си в Надзорния съвет на „Тигар АД“.

Нейната заместничка Емилия Попович е докладвала на Агенцията официална заплата от само 39 000 динара, но и 150 000 динара за ръководната й функция в Академията по техническо и възпитателно професионално образование в Пирот.

Според закона, директорите на публичните предприятия също трябва да докладват заплатите си на Агенцията, така че е известно, че директорът на пиротския „Комуналац“ Бобан Толич има месечна заплата от цели 199 000 динара.

Зоран Николич, директор на ПП „Водопровод и канализация“, има заплата от около 111 000 динара, но това са данни от 2020 г., защото няма по-нови, докато Братислав Чирич, директор на „Топлана“ в Пирот, в началото на 2023 г. е докладвал заплата от 110 000 динара.

Сред директорите на публичните предприятия в Пирот е Славиша Свиларов, който ръководи Публичното дружество за планиране и устройство на строителни площи, а последната му докладвана заплата е от 2022 г. и възлиза на 105 000 динара.

Големи разлики се виждат между средната заплата и заплатите на функционерите в Цариброд – 70 440 динара е била средната заплата за март, а кметът на общината Владица Димитров, който започна своя трети пореден и общо пети мандат начело на Цариброд, е докладвал на Агенцията заплата от 131 000 динара.

Неговият заместник Деян Милев получава, както самият той казва, от 120 000 до 130 00 динара на месец за изпълняването на тази функция в зависимост от броя на работните часове, а веднага след Димитров по заплата е Зоран Джуров, председател на Общинския съвет, със заплата от 129 000 динара.

Славолюб Маноилов, заместник-председател на Общинския съвет, е докладвал на Агенцията, че получава едва 31 000 динара за изпълняването на тази функция, но и заплата от 108 000 динара в пиротското Техническо училище.

Заплата от около 103 000 динара е докладвал Жан Цоневич, помощник на кмета на общината, докато Агенцията разполага с неактуализирани данни за директора на „Комуналац“ Саша Алексов, чиято последна докладвана заплата от 2021 г. е 87 000 динара, както и за директора на Туристическата организация Васил Андреев, който е докладвал заплата от около 80 000 динара през 2021 г., когато беше ръководител на Спортно-туристическия център.

Небойша Иванов, дългогодишен директор на Регионалното депо в Пирот, според данните, които е предоставил на Агенцията, има заплата от 127 658 динара.

Средната заплата в Бабушница е 73 370 динара, докато кметът на общината Ивана Стоичич има месечна заплата от 126 615 динара, а нейната заместничка Кристина Алексич – 114 045 динара.

Председателят на Общинския съвет Милан Стаменкович получава същата месечна заплата, докато неговият заместник Мая Искренов получава около 106 000 динара за изпълняването на тази функция.

Помощникът на кмета на общината Милан Искренов получава заплата, която е далеч над средната – 111 000 динара, а Агенцията разполага с неактуализирани данни за директора на „Комуналац“ Марко Станисавлевич, чиято заплата през 2022 г. е била 87 000 динара, както и за директора на Туристическата организация Милан Станкович, който през 2020 г. е докладвал заплата от 69 000 динара.

Докато средната заплата в Бела паланка е малко по-висока от 68 000 динара, по сметката на кмета на общината Горан Милькович, който започна своя четвърти мандат, постъпват 122 000 динара всеки месец, а на неговия заместник Мирослав Маринкович – 105 000 динара.

Председателят на Общинския съвет Александър Пейчич получава около 108 000 динара на месец за изпълняването на тази функция, а неговият заместник Горан Игич – точно 100 000.

Последната докладвана заплата на директора на белопаланския „Комнис“ Иван Николич е 110 000 динара, на Йелена Живич, която ръководи спортния център „Банйица“ е 79 000 динара, а директорът на Туристическата организация в това място Милош Лилич получава приблизително същата сума на месец.

Л. Ф.

Фото: Стефан Павич/ Микица Костов/ Лубомир Филипов/ Pixabay.com

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар