фото

Снимка на деня: Между земята и небето Фото: Стефан Павич

Снимка на деня: Спокойствие Фото: Стефан Павич

Снимка на деня: Суперлуната Фото: Стефан Павич

Снимка на деня: Слънчев залез Фото: Стефан Павич

Снимка на деня: Панорамна гледка към Цариброд Фото: Стефан Павич

Снимка на деня: Толкова близо Фото: Стефан Павич

Снимка на деня: От небето до земята Фото: Стефан Павич

Снимка на деня: Танц с Европа в Цариброд Фото: Стефан Павич

Снимка на деня: Сърбия против насилието Фото: Небойша Виденов

Снимка на деня: Просия в Горна Невля Фото: Саша Радивоев