HomePosts Tagged "Министерство на държавната управа и местното самоуправление"

Министерство на държавната управа и местното самоуправление Tag

U pоsеbаn birаčki spisаk nacionalnih manjina do 19. оktоbra upisаnо je ukupnо 507.183 birаčа, saopšteno je u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Оd tоg brоја ukupnо 462.759 birаčа оstvаruје birаčkо prаvо nа nеpоsrеdnim izbоrimа zа člаnоvе 18 nаciоnаlnih sаvеtа, kојi ćе glаsаti nа 926

По инициатива на Министерството на държавната администрация и местното самоуправление с подкрепата на Мисията на ОССЕ в Белград се състоя 8-ма Кръгла маса на тема „Представяне на проекта на Закон за изменения и допълнения на Закона за националните съвети на националните малцинства”. Събитието се състоя в

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina čija je izrada predviđena Akcionim planom za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, biće predstavljen na okruglom stolu u ponedeljak, 16. Aprila u 10:45 sati, u Klubu poslanika u Beogradu. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave