HomePosts Tagged "Подписване"

Подписване Tag

В село Иваново във Войводина беше подписано Споразумение по линия на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Споразумението по проект „Изграждане на система за отопление и охлаждане в централната зала на Дома на културата „Жарко Зренянин“ в с. Иваново“ с бенефициент – Дом на културата „Жарко Зренянин“,

Генералният консул на Република България в Ниш Димитър Цанев подписа споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект с бенефициент Сдружение на гражданите „Емблема“ от Цариброд. В името на „Емблема“ споразумението подписа председателят на дружеството Славиша Миланов. Става дума за проект под заглавие

Ирина Илиева (JA Bulgaria), Елена Бояджиева (Creative Industries), Геновева Христова (CreaTech Bulgaria), Марус Геру (OpenHub), Нана Раденкович (Nova Iskra Creative Hub), Есра Гюнен (Originn Creative Hub), Марияна Хамънова (Cleantech Bulgaria). България, Северна Македония, Сърбия, Румъния и Турция подписаха Меморандум за Балканско сътрудничество в насока за развитие

Генералният консул на Република България в Ниш Димитър Цанев подписа осем споразумения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проекти в Южна Сърбия на 20 декември. Проектите са на обща стойност 408 633 лева и ще се изпълняват от институции и граждански организации

В изпълнение на ПМС 248/2022 на МС по програмата за подкрепа на организации на български общности и на граждани с българско самосъзнание, генералният консул на Република България в Ниш Димитър Цанев и бенефициентите от Сдружение на гражданите „Емблема“, „Културно-информационен център на българското малцинство ЗВОНЦИ-БАБУШНИЦА“, Културно-информационен

В Белград бе подписано Споразумение за сътрудничество по техническата поддръжка на фарватера на река Дунав между Министерството на транспорта и съобщенията на Република България и Министерството на строителството, транспорта и инфраструктурата на Република Сърбия. Споразумението цели да улесни корабоплаването по река Дунав, информира българското посолство

Генералният консул на Република България в Ниш Димитър Цанев подписа четири споразумения за предоставяне за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проекти в областта на сътрудничеството за развитие в Република Сърбия, Република Северна Македония, Босна и Херцеговина, Косово, Република Албания, Черна гора, Украйна, Република Молдова,

Кметът Владимир Захариев от името на община Босилеград подписа договор с Републиканската дирекция за имущество, с който официално стана собственик на обекта на старата ветеринарна станция в квартала Магурка. С договора, който бе подписан пред нотариус в Сурдулица, се предвижда обектът да премине от собственост на

Кметът Владимир Захариев подписа в Белград договор с Министерството на труда, заетостта, борческите и социални въпроси за целеви трансфери в областта на социалната закрила, въз основа на който Община Босилеград през 2021 г. ще получи от министерството 1 230 138 динара. Сумата е предназначена за

Община Босилеград подписа с Постоянната конференция на градовете и общините договор за дарение на 21 таблети с неограничен достъп до интернет за дистанционно обучение на ученици от основното училище от уязвими групи. От името на Общината договорът подписа кметът Владимир Захариев, който се заблагодари на представителите