Подготовки за откриване на дом за стари и застрашени лица в Босилеград

Кметът Владимир Захариев от името на община Босилеград подписа договор с Републиканската дирекция за имущество, с който официално стана собственик на обекта на старата ветеринарна станция в квартала Магурка.

С договора, който бе подписан пред нотариус в Сурдулица, се предвижда обектът да премине от собственост на Дирекцията за имущество на Република Сърбия в собственост на местното самоуправление. „Идеята е тази сграда да се превърне в дом за възрастни и немощни лица и лица застрашени от семейно насилие или друг вид терор. Ще се приемат хора, които са в жизнено застрашено състояние, поради тежкото си здравословно и лошо финансово състояние и нерешени жилищни проблеми“, каза Захариев пред вестник Ново Братство.

Общината вече е изготвила проект, който предвижда надграждане и реконструкция на обекта, който ще бъде на два етажа, а капацитетът за настаняване ще е 37 души. За реализацията на проекта Община Босилеград ще кандидатства по програмата на Европейския съюз ЕУ ПРО 2 и пред съответни държавни институции, като се надяваме той да бъде финализиран до края на годината, съобщи кметът.

Той посочи, че е планирано услугите, които ще бъдат предоставяни на ползвателите, ще включват: настаняване в модерни и функционално оборудвани помещения, хранене, здравни грижи, социални услуги, трудотерапия, културни и спортно-развлекателни дейности и пр. „Хуманните условия за настаняване и професионалния персонал ще създадат оптимални условия за социална рехабилитация на възрастни и немощни хора“, изтъкна Захариев.

Източник: Вестник Ново Братство (П. Л. Р.)

Фото: Община Босилеград

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар