HomePosts Tagged "Това сме ние – природно движение – Владимир Захарийев"

Това сме ние – природно движение – Владимир Захарийев Tag

С решение на Републиканската избирателна комисия, на 18 октомври т.г. е провъзгласена втора избирателна листа за избор на членове за Националния съвет на българското малцинство “Това сме ние“ - природно движение - Владимир Захарийев (“To smo mi“ - prirodni pokret - Vladimir Zaharijev). Листата оглавява Владимир