HomePosts Tagged "Учителски съвет"

Учителски съвет Tag

Комисията за награждаване на учениците в Гимназия „Св.Св. Кирил и Методий“ в Димитровград извърши анализ на приетите от класните ръководители предложения за най-добри ученици. Въз основа на точките спечелени от успеха, състезанията, извънкаласните и др. дейности, учителският съвет на заседанието проведено на 26 юни провъзгласи