„Селищата на община Босилеград“ – втора книга на Горан Миланов от Босилеград

   Тези дни бе отпечатена книгата на Горан Миланов от Босилеград „Селищата на община Босилеград – Географско-демографически иследвания”, написана на сръбски език. Издател на това иследователско произведение е Народната библиотека „Христо Ботев” от Босилеград,  печатена е в 100 егземпляра, а печатенето с 100.000 динара помогна община Босилеград. Книгата може да се намери в библиотеките в Босилеград, Сурдулица, Враня, Димитровград и Белград, както и при самия автор. Подходяща е за ползване за студенти по география,  ученици, но бройни данни могат да ползват и журналистите, които пишат за Босилеградския край.

   Миланов сподели, че в книгата са поместени данни за общо 37 населени места в Босилеградско, от които 36 са селски и една градска среда. Обработени са 417 махали с 980 снимки, 82 географски карти, 1281 графикона, 888 табели, а за изработката й са ползвани 167 източници – обиколка на терена, както и македонска, българска, сръбска и чешка литература.

188

   Книгата, между другото, съдържа данни за броя на населението и домакинствата за периода 1570 до 2014 година, данни за миграцията на населението по махалите и фамилиите, за къщите и жилищата, наталитета и морталитета. Поместени са информации за сключените и разведени бракове в босилеградска околия, националната и вероизповедателна структура на населението, занаятите, земеделието, залесяването, за стопанското и административно уреждане. Също така са обработени данни за храмовете в Босилеградско, училищата и др.

   Това е втората книга на Миланов, която излиза от печат. Първата му книга „Община Босилеград – Географско-краеведско иследване“ писана на български език от печат излезе 2012 година, също в издателство на Народната библиотека „Христо Ботев”, с финансова подкрепа на община Босилеград.

   Горан Миланов е роден през 1984 година, основно и средно образование завършава в Босилеград. След това се записва във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, специалност география. След като се дипломира, започва работа в босилеградската библиотеката.

Б. Иванов

Написал/ла

Божидар Иванов е роден през 1970 година. Макар че икономист по професия, изцяло се посвещава на журналистиката. Журналистическата си кариера започва през 1998 год. в Центъра за култура „Босилеград” - Радио-телевизия Босилеград, където като журналист и водещ вече 18 години участва в създаването на различни радио и телевизионни предавания, репортажи и интервюта на български и сръбски език. Иванов особено се отдава на опазването на културата и традицията на българското национално малцинство в Сърбия. Журналист-водещ от 1998 до 2016 година, зад когото са наредени часове емисии, интервюта, репортажи... Сътрудник на Издателство „Братство“ и едноименния седмичник на български език. Сътрудничи с електронни и печатни медии в Сърбия и България, а особено с Радио телевизия Фокус, Телевизия 017 и Българското национално радио. Член на Независимото сдружение на журналистите на Сърбия, лауреат на значими журналистически признания, участник във всички семинари на BBC и активен участник в опазването на информирането на майчин български език чрез Комисията по информиране при Националния съвет на българското малцинство в Сърбия в първите два състава.

Без коментар

Sorry, the comment form is closed at this time.