Пета сесия на Общинския съвет Димитровград – местното самоуправление ще вземе кредит на стойност 39,5 милиона динара

   Общинската скупщина в Димитровград на днешната сесията взе решение да вземе кредит на стойност 39,5 милиона динара с цел крепене на финансовата стабилност на бюджета, предвид факта, че съществува сериозна заплаха да бъде блокиран, доколкото фирмата, строила главната улица „Балканска” официално обяви претенцията си, подкрепена със съответно съдебно решение, от хазната да изтегли около 60 милиона динара за непогасени дългове за реализиране на посочената комунална инвестиция преди няколко години. Опозицията, олицетворена предимно в лидера на Демократическата партия на българите (ДПБ) Небойша Иванов, се противопостави на решението, изтъквайки че няма нужда от взимане на кредит, в условията, когато стойността на бюджета е такава, каквато е – голяма. Иванов наблегна върху факта, че размера на разходите предимно за приетите на определено време лица в общинските органи и ведомства при всеки ребаланс на бюджета се увеличава, че е неприлично да се съкратяват средствата за уреждане и асфалтиране на пътища в територията на общината, някои от които са Куса Врана – Трънски Одоровци, Пъртопопински воденици-Пъртопопинци и Желюша-Планиница-Бански дол-Поганово.

   Обосновавайки намерението на местното самоуправление да тегли кредита, кметът Владица Димитров сподели, че той е нужен с цел да не се застраши реализирането на единствената капитална инвестиция в територията на общината за тази година – бизнес зоната в с. Белеш. По думите му, този път наистина ще става дума за кредит, а не, както се изрази, „гимнастика или манипулиране, както това е правено по-рано”, наблагайки със забележката си на постъпки на някои предишни общински ръководители, които не пожела да посочи конкретно. Димитров заяви, че общинският бюджет е платежоспособен и че в момента на сметката са 47 милиона динара. „Цялата проблематика се свежда до улицата „Балканска“. „Своевременно бях срещу взимането на кредити в такъв размер за улицата, но тогава бях само председател на Обищнската скупщина и не можах повече да сторя”, сподели Димитров“. Той дабави, че кредитът ще се вземе от някоя домашна банка на срок от две години и с приемлива лихва, която в абсолютната сума за две години ще се увеличи между 5 и 6 милиона динара. „Това е малка цена за стабилността на бюджета, с която бихме се сдобили”, коментира първият човек на Димитровградско.

297

   От дискусията между него и лидера на ДПБ можеше да се разбере, че крайната сметка за ремонта на главната димитровградска улица с лихви ще струва към 2 милиона евро, че своевременно е направена грешка, като е разрешено на изпълнителя на работите той да преговаря за лихвата с кредиторите, която поради този факт възлиза на небивалите 14, 5 процента, че съответният орган към Министерството на финансиите е дал зелена улица на местното самоуправление да вземе кредита и пр.

   С гласовете на съветниците от управляващата коалиция бе приет отчета за реализиране на бюджета за период от 1 януари до 30 юни 2016 година. От него става ясно, че приходната част в бюджета през посочения период е реализирана с 33,37 процента (абсолютната сума е 231 379 303 динара), докато разходната част отчита почти същия процент – 33,26 (в абсолютната сума – 230 957 067 динара).

   Прието бе и решение за изменения и допълнения на решението за бюджета на Община Димитровград за тази година. С този ребаланс на бюджета стойността на приходите и останалите паричните постъпления, както и стойността на разходите и останалите разноски заедно с остатъка от приходите от Окончателната сметка за 2015 г възлизат на около 783,8 милиона динара, което е увеличение от 12,31 на сто от първоначално предвидената сума.

   И по двете посочени точки от дневния ред се водиха остри, но едновременно и коректни дискусии между представителите на управляващата коалиция и опозицията – Владица Димитров и Небойша Иванов. Разбира се, Димитров изнасяше аргументи за приемането на предложенията, докато Иванов беше против.

   Представителите на втората по значение опозиционна формация – тази от партията „Заедно за Сърбия”, почти в самото начало напуснаха сесията с аргумент, че актуалната власт се е отклонила от гражданите и че, както заяви Драгица Ангелова, „й е добре в креслата”. Посочената парламентарна група се завърна в скамейките в края на заседанието, за да отправи няколко въпроса към управляващите, когато в дневен ред дойде време за точката въпроси и предложения на съветниците.

С. К.

Фото: С. К.

Написал/ла
Без коментар

Sorry, the comment form is closed at this time.