Carinska služba aktivna i za vreme praznika

   U petak 11. novembra na Dan primirja u Prvom svetskom ratu svi granični prelazi će za putnički promet raditi u uobičajenom 24-časovnom režimu. Toga dana carinarnice će na robnim carinskim ispostavama i referatima organizovati aktivna i pasivna dežurstva na sledeći način:

   Carinarnica Beograd:

   Granični prelaz Aerodrom Nikola Tesla će raditi 24 časa. Aktivno dežurstvo će biti organizovano na CI Luka, Aerodrom Beograd, Makiš, Železnička stanica Beograd, CI za poslove carinskog nadzora, Skladišta, DHL, Pančevo, Beograd, Sajam i na CI Savsko pristanište. CI Pošta Beograd neće raditi.

   Carinarnica Dimitrovgrad:

   CI Gradina, Terminal Gradina i CR Slobodna zona Pirot radiće 24 časa. Pasivno dežurstvo će biti organizovano na CI Železnička stanica Dimtrovgrad, CR Pirot i Referatu za carinsko-upravni i prekršajni postupak postupak.

   Carinarnica Subotica:

   Granične ispostave carinarnice Subotica će raditi u redovnom 24-časovnom režimu. Aktivno dežurstvo biće organizovano na CI Javna Skladišta. Pasivno dežurstvo biće organizovano na CI Senta i na CI Slobodna zona Subotica.

   Carinarnica Vršac:

   Granične ispostave carinarnice Vršac Vati i Kaluđerovo radiće 24 sata. Na CI Železnička stanica Vršac robno carinjenje radiće od 08-20 časova, a nadzor 24 časa. A na CI Hemofarm biće organizovano pasivno dežurstvo od 08-20 časova.

   Carinarnica Zrenjanin:

   U CI Zrenjanin će biti organizovano aktivno dežurstvo od 08-20 časova, a ova ispostava će preuzeti i poslove kućnog carinjenja CR Slobodna zona Zrenjanin, koji neće raditi, kao ni CI Kikinda, dok će grnična ispostava Železnička stanica Kikinda organizovati pasivno dežurstvo.

   Carinarnica Užice:

   Sve granične ispostave carinarnice Užice radiće u 24-časovnom režimu, dok će pasivno dežurstvo biti organizovano na CI Užice, CR Požega i CR Slobodna zona Užice.

   Carinarnica Niš:

   Na CI Aerodrom Niš i CI Terminal Preševo-Zavarivač biće organizovano aktivno dežurstvo, a na CI Knjaževac, Železnička stanica Niš, Prokuplje, Leskovac i Vranje biće oragnizovano pasivno dežurstvo.

208

   Carinarnica Sombor:

   Granični prelazi Bački Breg, Bogojevo i Bezdan radiće uobičajeno 24 časa, dok će na CR Sombor i Apatin biti organizovano pasivno dežurstvo.

   Carinarnica Novi Sad:

   Na svim garničnim prelazima će biti organizovano aktivno dežurstvo (Batrovci, Šid, Železnička Stanica Šid, Most Bačka Palanka, Ljuba, Neštin i Sot), dok će na robnim ispostavama (CI Ranžirna železnička stanica Novi Sad, Luka i skladišta Novi Sad, Bačka Planka, CI za poslove carinskog nadzora Novi Sad, Želaznička stanica Šid, CR Bečej, Vrbas) biti organizovano pasivno dežurstvo.

   Carinarnica Kruševac:

   Carinarnica Kruševac će na CR Paraćin organizovati aktivno dežurstvo, a na CI Kruševac i CR Trstenik biće organizovano pasivno dežurstvo.

   Carinarnica Kragujevac:

   U carinarnici Kragujevac će aktivno dežurstvo biti organizovano u CR Mladenovac od 09-17 časova, dok će u svim ostalim organizicionim jedinicama ove carinarnice biti  organizovano pasivno dežurstvo.

   Carinarnica Kladovo:

   Na graničnim prelazima carinarnice Kladovo (Đerdap 1 i 2, Mokranje, Vrška Čuka, Veliko Gradište i Prahovo) radiće se uobičajeno 24 časa, dok će na robnim ispostavama i referatima (CI Veliko Gradište, Đerdap 1 i Prahovo, kao i CR Zaječar Bor i majdanpek) biti organizovano pasivno dežurstvo.

   Carinarnica Kraljevo:

   U carinarnici Kraljevo aktivno dežurstvo će biti organizovano na CI Čačak, pasivno dežurstvo na CI Novi Pazar, dok će za CI Kraljevo, Gornji Milanovac i CR Raška 11. novembar biti neradni dan.

   Carinarnica Šabac:

   Na graničnim ispostavama carinarnice Šabac radiće se 24 sata, na CI Sremska Mitrovica i Valjevo biti organizovano aktivno dežurstvo od 08-16 časova, dok će na CI Šabac, Trbušnica i CR Slobodna zona Šabac biti organizovano pasivno dežurstvo.

   Carinarnica Priština:

   Na svim carinski punktovima carinarnice Priština (CP Merdare, Depce, Končulj i Mutivode) radiće se u uobičajenom režimu od 08-20 časova.

Izvor: Uprava carina Republike Srbije

Сподели публикация
Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар