XII заседание на ОС Димитровград в петък, 3 февруари – съветниците обсъждат 23 точки

   ХII заседание на Общинския Съвет на Димитровград ще се проведе в петък, 3 февруари. Съветниците ще обсъдят 23 точки, включително и предложението за решение за външния одит на окончателните отчети за 2016 година. По време на заседанието, съветниците в местния парламент ще обсъждат и програмата за дейността на Червеният Кръст Димитровград с финансов план за 2017-та, годишен план на Общинския щaб за извънредни положения, както и програмата за работа на Съвета на местните общности Димитровград и Паскашия.

   В дневния ред са включени за разглеждане и изменения и допълнения към решенията за начините за осъществяване на правата за безплатен превоз; за определяне на работно време в магазините,  на занаятчиите, в гостилничарски обекти (кафенета, ресторанти) и обекти за забавни игри; за социална защита и за доходи на избрани, номинирани и назначени лица в община Димитровград.

   Предложения на решенията за уволнение и назначаване на Избирателна комисия при община Димитровград, за уволнение и назначаване на нов председател и членове на Управителния и Надзорния съвет в димитровградския Здравен дом също ще бъдат обсъждани от съветниците.

   Началото на ХII сесия на ОС Димитровград е насрочено за 10:00 часа.

А. Тодоров

Фото: Славиша Миланов

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар