С презентация на програмата на софийския ЕМФ започна представянето на факултети и университети на бъдещите студенти от Димитровград

   Пред абитуриентите на Гимназия „Св.Св. Кирил и Методий” в Димитровград, сред които през последните години интересът за записване в университетите в съседна България става все по-голям, днес бяха представени специалностите, изучавани в Енергомашиностроителния факултет към Техническия Университет – София.

   Става дума за най-големия техническо-инженерен ВУЗ в България, в който студентите могат да следват четири бакалавърски специалности: Топлоенергетика и ядрена енергетика, Енегропреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти, Възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника и Проектиране и технологии за облекло и текстил. В зависимост от избраната специалност, студентите изучават  дисциплини, свързани с технологичните процеси и особеностите на ТЕЦ и ЯЕЦ; изучават енергетиката в по-малки мащаби и се учат как да проектират и да изграждат инсталации за отопление и климатизация на сгради;  учат за най-новите и развиващи се технологии, свързани с производство на електроенергия, като ветрогенератори, хидроинсталации, ВЕЦ-ове, ПАВЕЦ-и; развиват дизайнерски умения и се занимават с проектиране на облекло, производство на защитно и работно облекло, но и с проектиране и моделиране на конструкционни машини в текстилната индустрия.

   „И от четирите специалности студентите излизат квалифицирани инженери: две от тях енергийни и две машинни инженери”, сподели Калин Филипов, заместник-декан на ЕМФ.

   „Реализацията на студентите е много голяма, както в България и в Сърбия така и в страните от целия свят, тъй като енергетиката е основния икономически отрасъл в световен мащаб. Постоянно се търсят висококвалифицирани кадри от разнообразни работодатели, а стандартът на заплащане е също един от най-високите, като за България хората, работещи в сектора енергетика са в топ три на получавани заплати и осигурителен доход. Текстилната индустрия също е една от основните в световен мащаб, като в Сърбия е в класацията на най-развитите индустрии. Страната се слави с изключително широк износ на текстил и голямо производство, над 1.700 предприятия в областта работят, като заетостта в тази област само за Сърбия е над 43.000 души”, изтъкна той.

   Филипов посочи, че студентите и кандидат-студентите от Сърбия, които имат възможност да се обучават в Техническия Университет – София и в ЕМФ се ползват с привилегиите на постановление номер 103 на Министерския съвет, което им осигурява възможност за дотиране от държавата, заплащане на държавна издършка и субсидия на семестриалните такси. Освен стипендии, които се получават по постановление 103, студентите имат право да кандидатстват и за европейски стипендии, които в размер на 120 лева месечно се получават след успешното полагане на изпитите от всеки семестър. Студентите, които участват активно в учебния процес и по проекти могат да получат еднократни европейски награди, а фирми от сектора осигуряват и специални стипендии. Освен това, представителите на ЕМФ споделиха, че двама от студентите с най-висок успех получават стипендия за последните две години от следването им всеки месец в размер на една минимална заплата, а подписвайки договор и поемайки ангажимент, след завършване на образованието си могат да започнат работа в българската ядрена централа ЯЕЦ Козлодуй. На двама от студентите от горните курсове, които имат изявени постижения в сферата се дават еднократни стипендии в размер 1.000 лева.

   „На всички студенти се дава възможност да работят по научно-изследователски и самоизследователски проекти, след което да посещават форуми, международни конференции… Студентите имат възможности за летни практики и стажове, които са платени с размер на една минимална заплата, а студентът може да избере предприятие, в което да работи съвместно с ментор от наша страна и ментор от фирмата”, добави Филипов.

   Директорът на Гимназия „Св.Св. Кирил и Методий” Снежана Симеонов сподели, че Министерството на образованието на 27 февруари ще предостави материали на димитровградските абитуриенти за да ги запознае с възможностите за следване в българските ВУЗ-ове.

   „Кампанията започва въз основа на годишния план на работа на нашето училище, а целта ни е да предоставим повече информация на учениците и бъдещите студенти и да им улесним пътя към тяхната бъдеща професия”, каза Симеонова, и добави:

   „Подсигуряваме условия на всички ВУЗ-ове от България или от Сърбия, които проявят желание да се представят на абитуриентите. На учениците трябва да се даде възможност да чуят информация от извора за да могат да вземат по-лесно решението си, защото това е едно от най-важните решения на този етап от живота им, което определя тяхното бъдеще.”

   Повече информация за ЕМФ и Технически Университет – София можете да намерите в сайта www.tu-sofia.bg.

 Д. Йеленков

Фото: Дияна Йеленков

Написал/ла

Дияна Йеленков е родена през 1988 год. в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград, след което образованието си продължава във Философския факултет в Ниш (специалност сърбистика) и в Нови Сад (където завършва магистърска степен по Сръбска филология: сръбски език и лингвистика). След това се качва във влака и се завръща в Димитровград. Тъй като винаги е била от децата, които предпочитат да си четат книжка под дървото, отколкото да играе на криеница, още от малка се интересува от литературата и езика, особено от диалекта на родния си край. Лексиката на димитровградския говор е било заглавието на магистърската й теза – речник с повече от 2000 думи, които се използват в този местен говор. В свободно време се занимава с писане (главно на проза, а от време на време и на поезия), и с превод на литературни текстове от български на сръбски (а когато иска и обратно). Някога творбите си от детското творчество публикувала в сборника „Радовичев венец”, поетическия сборник „Разиграни сънища” и в детското списание „Другарче”. В по-скоро време някои от текстовете й се появяват в списанието „Недогледи”, което публикува Философският факултет в Ниш, както и в литературните списания „Траг” и „Майдан”. 2015-а и първата половина на 2016-а год. са плодородни за израстване на литераторската й суета – донесоха й втора награда от конкурса „Воислав Деспотов” в Нови Сад, трета от конкурса за сатирична приказка в рамките на „Нушичияда” в Иваница, както и място сред трите наградени приказки от конкурса „Черната овца” (blacksheep.rs); с писанията си заема място и в сборника „Черти и резета 6” (сборник с най-добрите творби от конкурса „Андра Гаврилович” в Свилайнац), както и в стихосбирката „Синджеличевите чегарски огньове 26” на литературното сдружение Гласът на корените от Ниш. Нейни кратки приказки се намират сред отбраните и в следващите два конкурса „Черната овца”. Съвместно с колегата си Ратко Ставров и госпожица Доротея Тодоров обявиха поетично-прозаичен сборник „Допир”. Не устоя и на изкушението да се пробва като журналист – от позицията преводач и автор сътрудничи с onlajn списанието EMG магазин, а от време на време публикува текстове и в портала blacksheep.rs.

Без коментар

Оставете коментар