Гимназия „Св.Св. Кирил и Методий” от Димитровград участва в Националния форум на българите от балканските страни в София

Гимназия „Св.Св. Кирил и Методий” от Димитроврад взе участие в Националния форум на българите от балканските страни под заглавие „Мисия: наследство”, който се проведе в София от 17-ти до 19-ти май и е организиран от Сдружение „Глобално творчество”. Форумът е среща на над 50 българи от нашите исторически общности във всички балкански страни – Румъния, Албания, Сърбия, Гърция и други. На форума присъстваха и вицепрезидента на Р. България госпожа Илиана Йотова, както и представители на Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, ДАБЧ и други организации.

Според думите на Снежана Симеонова, директор на Гимназията и един от участниците, целта на форума е участниците в него да се представят, запознаят и обединят около идеята за съхраняване и предаване на следващите поколения на елементите на нематериалното културно наследство на Българите: устни традиции, традиционни изпълнителски изкуства, обществени практики, ритуали и празници, занаяти…

 „На форума представихме филма ‘Нашите корени’, който е продукт от трансграничния проект по ИПА програма България-Сърбия ‘Нашите корени за по-добро бъдеще – формула за добросъседство’. Филмът е заснет по материал, подготвен от три екипа наши ученици, които са извършили изследване, свързано с традицията в девет села от нашата страна на границата. Предоставихме и филма и рекламен материал от проекта на Етнографския музей за фолклористика и традиция към Българската академия на науките, където се проведе и кръглата маса”, каза Симеонова за портал ФАР.

В качество на директор на Гимназията тя участва в кръгла маса на тема „Българите в балканското културно пространство”, за което казва:

„Заедно с Ивана Бочева, докторант от Босилеград, която живее в София представихме процеса по възстановяване на образованието на майчин език. В качеството на директор на Гимназията говорих за пътя, който изминахме в процеса на възстановяването на обучението на майчин език в нашата Гимназия и Ивана направи един прекрасен преглед на образованието, броя на учениците по паралелки в училищата, където се изучава български и където се провежда обучение на майчин български език. Подчертахме значението на езика като основен белег на един народ и важността от опазването на нашата идентичност”, изтъкна Симеонова.

„Идеята е сдружение ‘Глобално творчество’ да изпълнява ролята на звено между нас, българите от диаспората и Министерството на Р. България, което ще бъде от огромна полза за всички българи в чужбина”, посочи тя.

Симеонова сподели, че за нея е била голяма чест да участва в Националния форум, както и в рамките на три дни да има възможност два пъти да се срещне с вицепрезидента на България госпожа Илиана Йотова, която, според думите й, отблизо се запозна с обстоятелствата и обстановката, свързана с образованието на българите в Сърбия.

„Огромни благодарности отправям на Сдружение ‘Глобално творчество’ в лицето на организатора Татяна Миланова Касимова за поканата, доверието и посрещането, както и перфектната организация”, каза Симеонова.

 Д. Йеленков

Фото: С. Симеонова

Текстът е част от проекта „Гражданско обслужване и малцинствена общност“, който е съфинансиран от Община Димитровград в рамките на медийния конкурс за 2017 г.

Становищата представени в медийния проект не отразяват становищата на органите, които определиха средства.

Написал/ла

Дияна Йеленков е родена през 1988 год. в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград, след което образованието си продължава във Философския факултет в Ниш (специалност сърбистика) и в Нови Сад (където завършва магистърска степен по Сръбска филология: сръбски език и лингвистика). След това се качва във влака и се завръща в Димитровград. Тъй като винаги е била от децата, които предпочитат да си четат книжка под дървото, отколкото да играе на криеница, още от малка се интересува от литературата и езика, особено от диалекта на родния си край. Лексиката на димитровградския говор е било заглавието на магистърската й теза – речник с повече от 2000 думи, които се използват в този местен говор. В свободно време се занимава с писане (главно на проза, а от време на време и на поезия), и с превод на литературни текстове от български на сръбски (а когато иска и обратно). Някога творбите си от детското творчество публикувала в сборника „Радовичев венец”, поетическия сборник „Разиграни сънища” и в детското списание „Другарче”. В по-скоро време някои от текстовете й се появяват в списанието „Недогледи”, което публикува Философският факултет в Ниш, както и в литературните списания „Траг” и „Майдан”. 2015-а и първата половина на 2016-а год. са плодородни за израстване на литераторската й суета – донесоха й втора награда от конкурса „Воислав Деспотов” в Нови Сад, трета от конкурса за сатирична приказка в рамките на „Нушичияда” в Иваница, както и място сред трите наградени приказки от конкурса „Черната овца” (blacksheep.rs); с писанията си заема място и в сборника „Черти и резета 6” (сборник с най-добрите творби от конкурса „Андра Гаврилович” в Свилайнац), както и в стихосбирката „Синджеличевите чегарски огньове 26” на литературното сдружение Гласът на корените от Ниш. Нейни кратки приказки се намират сред отбраните и в следващите два конкурса „Черната овца”. Съвместно с колегата си Ратко Ставров и госпожица Доротея Тодоров обявиха поетично-прозаичен сборник „Допир”. Не устоя и на изкушението да се пробва като журналист – от позицията преводач и автор сътрудничи с onlajn списанието EMG магазин, а от време на време публикува текстове и в портала blacksheep.rs.

Без коментар

Оставете коментар