На заседанието на Общински съвет Босилеград бе прието решение за определяне на максимален брой заети на постоянна работа в общинските институции

На IX редовно заедание на Общинския съвет Босилеград, на 22 август, бе прието Решение за определяне на максимален брой заети на постоянна работа в общинските институции за 2017 година, пише портал ГЛАС ПРЕСС. Според това Решение, което е съгласувано с Решението на Републиканското Правителство за определяне на максималния брой заети на постоянна работа в държавните органи, публичните служби, институциите на Автономната покрайнина Войводина и местните самоуправления, общия брой на заети в Общинското управление и останалите общински организации и ведомства, чийто основател е общината, е увеличен от 154 на 160. Обшина Босилеград е една от редките в Сърбия, на която е разрешено увеличаване броя на служители на постоянна работа.

На заседанието бе прието и второто изменение и допълнение на Общинския бюджет за тази година, в който е извършено пренасочване на средствата за заплати на лицата, които ще бъдат ангажирани на постоянна работа.

Съветниците преизбраха и директорите на трите публични предприятия, чийто основател е общината. Мандатите на директорите са за срок от 4 години. Страшко Апостолов и занапред ще е начело на „Строителни площи и пътища”, Предраг Трайков продължава да е директор на „Услуга”, а Ветеринарна амбулатория „Босилеград” и занапред ще ръководи Рада Джорджевич, пише портал ГЛАС ПРЕСС.

Източник и фото: glaspress.rs (автор: П. Рангелов)

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар