August 2017

Povodom praznika opštine Dimitrovgrad 21. septembra, Vladica Dimitrov, predsednik opštine Dimitrovgrad pozvao je putem saopštenja sve institucije i organizacije da dostave svoje predloge za opštinsku nagradu i priznanja, najkasnije do 10. septembra. Predlozi moraju biti obrazloženi i dokumentovani na način koji pruža dovoljno elemenata za

Kao stari prijatelji rukovali smo se Igor Galo i ja (Žiža Kostić, dopisnik FAR-a iz Niša) u Festivalskom restoranu na ovogodišnjim Filmskim susretima u Nišu.  Uz protokolarno upoznavanje Igor je naglasio da je njegov film prvenac „Imam dvije mame i dva tate“, Kreše Golika, iz

В последния ден на учебната 2016/17 екипът на портал Фар посети ОУ „Братсво“, намиращо се в с. Звонци, община Бабушница. В училището работят 19 преподаватели, 15 от пети до осми клас и четирима учители, а общият брой на учениците е 30. Един от тях е