Удължава се приемното време на служба „Заверки и легализации” на МВнР

Службата за „Заверки и легализации“ на МВнР е с променено приемно време. Служителите вече са на разположение на гражданите всеки работен ден от 9 до 17.30 ч., а не както досега от 10 до 15.00 ч.

Документите за бърза услуга се приемат от 09:00 ч до 12:00 ч, като получаването на обработените документи е на следващия работен ден от 9:00 ч до 17:30 ч.

От 09:00 ч до 12:00 ч се приемат документите за експресна услуга, а получаването на готовите документи е същия работен ден, от 14:00 ч до 15:00 ч.

Документите за обикновена услуга се приемат през целия работен ден, от 9 до 17.30 ч.

Промяната има за цел да улесни и ускори процедурите на административно обслужване на гражданите. Тя е залегнала в Хартата на клиента, утвърдена със заповед на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева от 14 ноeмври 2017г.

В документа, публикуван на електронната страница на МВнР (http://www.mfa.bg/uploads/files/Consular/Harta.pdf), подробно са разписани целите, които министерството си поставя за оптимизирането на предлаганите административни услуги и стандартите, които следва за гарантиране на високо качество на обслужването на гражданите. Заложените стандарти задължават всеки служител да носи отличителен знак със своя снимка и данни за имената, длъжността, администрацията и звеното, към които принадлежи. Служителите имат задължението да се отнасят любезно, внимателно и с уважение към гражданите, да бъдат отзивчиви и да зачитат техните права и лично достойнство. Те трябва да предприемат всички необходими действия за качествено предоставяне на услугите, в рамките на съответните срокове.

Хартата дава информация на потребителите и за видовете административни услуги, приемното време и адрес както на звената за административно обслужване в Централно управление на МВнР, така и на консулските служби на Република България зад граница.

Oт документа гражданите могат да се запознаят и с правата си на потребители, с реда за подаване на сигнали, предложения и жалби във връзка с административното обслужване.

Обратната връзка с потребителите на услуги се осъществява и чрез събиране и анализ на анкетна карта, която също е публикувана на електронната страница на МВнР – http://www.mfa.bg/bg/pages/44/index.html. Анкетата е анонимна, а събраната чрез нея информация ще бъде използвана за подобряване качеството на административното обслужване, предоставяно от Министерството на външните работи.

Това е поредната мярка, предприета от ръководството на институцията за намаляване на административната тежест и облекчаване на режимите за работа с граждани.

Източник и фото: mfa.bg

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар