Днес отбелязваме Международния ден на майчиния език

Днес отбелязваме Международния ден на майчиния език. На 17 ноември 1999 г. за първи път денят  е официално признат от Генералната конференция на ЮНЕСКО.

Международният ден на майчиния език се отбелязва всяка година от 2000 г. насам, като всяка поредна година честването има различен акцент, като целта е насърчаване на езиковото и културно многообразие и многоезичието.

Води началото си от единственото събитие в съвременната история, при което хора са загубили живота си, за да отстояват правото да използва родния си език. Датата е избрана в памет на събитие от 21 февруари 1952 г., когато четирима студенти са били убити от пакистанската полиция в Дака, понастоящем Бангладеш,  по време на Движението за спасение на бенгалски език. Младежите повели кампания, в която отстоявали правото да използват официално майчиния си език и паднали под куршумите на военните.

Езиците са най-мощният инструмент за запазване и развитие на материалното и нематериалното наследство. Според ЮНЕСКО в момента по света се говорят около 6000 езика, половината от които обаче са застрашени от изчезване. ЮНЕСКО подкрепя страните, които пълноценно използват всички методи на диалог и предаване на знания, насърчават езиковото многообразие, запазват образованието на майчин език и по този начин утвърждават културното многообразие като обществена ценност.

Източник: www.marica.bg

Фото: pixabay.com

Сподели публикация
Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар