Министерството призова родителите от националните малцинства да запишат децата си в паралелките с обучение на майчин език

По повод началото на записването на деца в първи клас на основното училище за учебната 2024/2025 година Министерството на човешки и малцинствени права и социалния диалог отправи призив към родителите от националните малцинства в Сърбия да запишат децата си в паралелките с обучение на майчин език.

В призива се напомня, че родителите, които принадлежат към националните малцинства в Сърбия, имат право да записват децата си в паралелките, в които учебните занятия се провеждат на техния роден език, и се добавя, че министерството ги насърчава и подкрепя да се възползват напълно от тази възможност.

Правото на образование на майчин език в Република Сърбия е гарантирано от Конституцията (член 79), Закона за защита на правата и свободите на националните малцинства (членове 13, 14 и 15) и е разработено по-подробно от целия набор нормативни документи в областта на образованието. Това право се основава на увереността, че образованието на майчин език е важен ресурс за запазване и развитие на националната идентичност на гражданите от всяка национална общност, поради което Сърбия се ангажира последователно да пази тази обществена ценност.

„За упражняването на това право Сърбия е създала условия за обучение на майчин език от предучилищните заведения до нивото на средните училища на сръбски език и осем езика на националните малцинства: албански, босненски, български, унгарски, русински, румънски, словашки и хърватски. Реализира се в места, където гражданите от посочените малцинствени общности са значителен процент от населението. Освен това на учениците, които не посещават учебни занятия на майчин език, е предоставена възможност да изучават 16 факултативни предмета в рамките на програмата „Майчин език с елементи на националната култура“. Тези факултативни предмети, освен на посочените осем езика, на които се провежда цялото обучение, се провеждат и на буневски, влашки, македонски, немски, ромски, словенски, украински и чешки език“, посочват от ресорното министерство.

През текущата учебна година 45 683 ученици посещават обучението в основните и средните училища в Сърбия, което изцяло се провежда на малцинствени езици, се съобщава на официалния уебсайт на Министерството на човешки и малцинствени права и социалния диалог.

Източник и фото: srbija.gov.rs

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар