Formirana Ženska odbornička mreža SO Dimitrovgrad – Za koordinatorku izabrana Anđelka Boškov

U Dimitrovgradu je formirana Ženska odbornička mreža Skupštine opštine Dimitrovgrad. Na konstitutivnoj sednici pristupnicu ovoj odborničkoj mreži potpisalo je 8 odbornica. Na zasedanju je između ostalog usvojen pravilnik o radu ovog neformalnog odborničkog tela, a izabran je i izvršni odbor u sastavu – Nataša Nenov, Anita Kostov, Anđelka Boškov, Suzana Milev i Jasmina Jordanov. Takođe, odbornice su za koordinatorku Ženske odborničke mreže na period od godinu dana izabrale Anđelku Boškov koja radi kao glavna medicinska sestra u Domu zdravlja u Dimitrovgradu.

U izjavi za portal FAR Boškova je rekla da je jedan od glavnih ciljeva ženske odborničke mreže veća afirmacija žena u svim sferama političkog i javnog života.

„Ženska odbornička mreža je neformalno telo koje čine odbornice SO Dimitrovgrad. Akcenat će biti stavljen na rodnu ravnopravnost, borbu protiv nasilja nad ženama, poboljšanja njihovog položaja u porodici, kao i veće političko angažovanjе i uopšte jačanje položaja žena u celokupnoj društvenoj zajednici“ – istakla je Boškova.

Konstitutivnom sednicom Ženske odborničke mreže SO Dimitrovgrad predsedavalo je radno predsedništvo u sastavu Irena Pejčev, predsedavajuća, i Marina Ilijev i Silvana Petrov u funkciji pomoćnika. Sednici su prisustvovali predsednik lokalnog parlamenta Zoran Đurov i sekretar Dragan Golubov.

 A. Todorov

Foto. Aleksandar Todorov

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар