Setva kukuruza na području Pirotskog okruga počinje sredinom aprila meseca kada se temperature u povšinskom sloju zemljišta stabilizuju na 10 do 12 sepeni. Svaka godina se razlikuje zbog vremenskih uslova, pa tako i ova 2018. U toku marta meseca bile su velike količine padavina, zemljište je još uvek vlažno, a postoje parcele koje su mestimično pod vodom.

Predsetvenu pripremu uraditi odmah nakon prosušivanja setvenog sloja. Uglavnom setvu treba uraditi planski i u optimalnom roku sejati hibride pune vegetacije, a setvu van optimalnog roka uraditi  sa hibiridima kraće vegetacije.

Za berbu u zrnu i klipu za područje Pirotskog okruga  preporučuju se srednje i srednje rani hibridi FAO 400 i 500. Važan činilac jeste broj biljaka po jedinici površine ili gustina sklopa. Na njega najviše utiče priprema zemljišta, kvalitet semena i pravilno podešena sejalica.

Dubina setve treba da iznosi od 4-6 cm, a makimalno do 8 cm (laka i peskovita zemljišta). Proizvođači koji seju veće površine pod kukuruzom poželjno je da se odluče za setvu najmanje dva ili više hibrida sa različitom dužinom vegetacije.

Olivera Gavrilović, dipl. ing. (PSSS Pirot)

Foto: PSSS Pirot

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар