Sednica SO Dimitrovgrad: Usvojen Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Dimitrovgrad za 2018. godinu

Na sednici Skupštine opštine Dimitrovgrad, na kojoj se našlo 20 tačaka, odbornici su usvojili Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Dimitrovgrad za 2018. godinu, kao i set pravilnika za dodelu podsticajnih sredstava iz oblasti agraga.

Pomenuti pravilnici za dodelu podsticajnih sredstava se odnose na realizaciju sledećih mera:

  • Regres za reproduktivni meterijal (veštačko osemenjavanje) opštine Dimitrovgrad u 2018 godini.
  • Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstva na teritoriji opštine Dimitrovgrad u 2018 godini.
  • Uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede na teritoriji opštine Dimitrovgrad u 2018 godini.
  • Osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja na teritoriji opštine Dimitrovgrad u 2018 godini.
  • Nabavka priplodnih grla autohtonih rasa domaćih životinja na teritoriji opštine Dimitrovgrad u 2018 godini.

Na današnjoj sednici usvojene su odluke o izradi plana detaljne regulacije Uslužnog centra „Dimitrovgrad – Gradina“, o pristupanju izrade Statuta opštine Dimitrovgrad i imenovanju komisije za izradu nacrta statuta, i o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti radi izgradnje lokalnog puta od Stacionara do Spomenika na Neškovom visu u KO Dimitrovgrad.

Takođe, na zasedanju lokalnog parlamenta usvojen je izveštaj o realizaciji programa iz delokruga rada JP Komunalac Dimitrovgrad i finansijskog poslovanja za 2017. godinu, kao i rešenje o davanju saglasnosti na odluku nadzornog odbora JP Komunalac o raspodeli dobiti.

Odbornici su, između ostalog, usvojili i izveštaj o aktivnostima opštinskog štaba za vanredne situacije u protekloj godini i godišnji plan rada štaba za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad za tekuću godinu.

  A. Todorov

Slaviša Milanov

Сподели публикация
Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар