a
 

Sednica SO Dimitrovgrad: Usvojen Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Dimitrovgrad za 2018. godinu

Na sednici Skupštine opštine Dimitrovgrad, na kojoj se našlo 20 tačaka, odbornici su usvojili Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Dimitrovgrad za 2018. godinu, kao i set pravilnika za dodelu podsticajnih sredstava iz oblasti agraga.

Pomenuti pravilnici za dodelu podsticajnih sredstava se odnose na realizaciju sledećih mera:

  • Regres za reproduktivni meterijal (veštačko osemenjavanje) opštine Dimitrovgrad u 2018 godini.
  • Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstva na teritoriji opštine Dimitrovgrad u 2018 godini.
  • Uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede na teritoriji opštine Dimitrovgrad u 2018 godini.
  • Osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja na teritoriji opštine Dimitrovgrad u 2018 godini.
  • Nabavka priplodnih grla autohtonih rasa domaćih životinja na teritoriji opštine Dimitrovgrad u 2018 godini.

Na današnjoj sednici usvojene su odluke o izradi plana detaljne regulacije Uslužnog centra „Dimitrovgrad – Gradina“, o pristupanju izrade Statuta opštine Dimitrovgrad i imenovanju komisije za izradu nacrta statuta, i o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti radi izgradnje lokalnog puta od Stacionara do Spomenika na Neškovom visu u KO Dimitrovgrad.

Takođe, na zasedanju lokalnog parlamenta usvojen je izveštaj o realizaciji programa iz delokruga rada JP Komunalac Dimitrovgrad i finansijskog poslovanja za 2017. godinu, kao i rešenje o davanju saglasnosti na odluku nadzornog odbora JP Komunalac o raspodeli dobiti.

Odbornici su, između ostalog, usvojili i izveštaj o aktivnostima opštinskog štaba za vanredne situacije u protekloj godini i godišnji plan rada štaba za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad za tekuću godinu.

  A. Todorov

Slaviša Milanov

Napisao/la

Aleksandar Todorov je rođen 1984. godine u Pirotu. Osnovnu i srednju školu završio u Dimitrovgradu i još iz srednjoškolskih dana interesuje se za žurnalistiku, pre svega za sportsko novinarstvo. Diplomirao na Filološkom fakultetu (odsek bugarska filologija) na Univerzitetu “Sveti Kliment Ohridski” u Sofiji, gde je stekao zvanje profesora bugarskog jezika i književnosti. U okviru programa stručne prakse u periodu 2012-2013. godine radio na poslovima novinara-voditelja i prevodioca u radio-televiziji Caribrod u Dimitrovgradu, gde je stekao osnovna znanja iz oblasti radio i tv žurnalistike. U Narodnoj biblioteci “Detko Petrov” u Dimitrovgradu kao filolog bio angažovan na poslovima revizije knjiga. Piše novinarske članke i bavi se prevodilačkim poslom. Posebna interesovanja: književnost, sport, kultura, filmska umetnost, zaštita životne sredine, poljoprivreda, transgranična saradnja.

Bez komentara

Ostavi komentar