Tretman suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Dimitrovgrad u četvrtak, 9. avgusta

Preduzeće „SANIT M&M“ D.O.O. iz Niša obaveštava građane opštine Dimitrovgrad da će u četvrtak, 9. avgusta, obaviti četvrti tretman suzbijanja odraslih formi i larvi komaraca na teritoriji opštine.

Suzbijanje odraslih formi komaraca počinje od 6:00 časova ujutru i vrši se ULV uređajima sa zemlje koji prave aerosolnu maglu, na sledećim lokacijama: priobalje reke Nišave na deonici od ulaska u grad do izlaska iz Željuše, priobalje reke Nišave kroz atar sela Gradinje, priobalje Lukavičke reke na deonici od ulaska u selo Lukavica do ušća u Nišavu, vada oko Sportskog centra i Gradske pijace do ulivanja u reku Nišavu i gradske zelene površine.

Da bi se tretman uspešno realizovao i izbegle neželjene posledice, Preduzeće „SANIT M&M“ poziva građane da u vreme tretiranja ne borave na pomenutim lokacijama niti da izvode kućne ljubimce i da prozore svojih stambenih jedinica u ranim jutarnjim časovima drže zatvorenim. Pčelari se obaveštavaju da preduzmu mere zaštite pčelinjih društava.

Suzbijanje larvi komaraca počinje od 8:00 časova ujutru i vrši se razbacivanjem granula u vodena staništa komaraca na sledećim lokacijama: priobalje reke Nišave na deonici od ulaska u grad do izlaska iz Željuše, priobalje reke Nišave kroz atar sela Gradinje, priobalje Lukavičke reke na deonici od ulaska u selo Lukavica do ušća u Nišavu i vada oko Sportskog centra i Gradske pijace do ulivanja u reku Nišavu.

Tretman će biti obavljen ekološkim preparatom na bazi regulatora rasta sa specifičnim dejstvom na larve komaraca. Preparat je neškodljiv za vodenu faunu i ostale organizme, te ne iziskuje posebne mere predostrožnosti kod građanstva.

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika tretman se odlaže za prvi naredni dan kada vremenski uslovi pogoduju za izvođenje. Za sve dodatne informacije u vezi sa ovim tretmanom građani mogu da se obrate Preduzeću „SANIT M&M“ na tel. 018-258-019 i 018-243-876.

Izvor: „SANIT M&M“ D.O.O. Niš

Foto: pixabay.com

Сподели публикация
Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар